Oblastní charita Kutná Hora


Filantropie a dobrovolnictví Senioři

DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI A V DOMOVECH PRO SENIORY

Bojujeme proti samotě. Pomáhejte s námi. DĚKUJEME.

vybíráme od 10.2.2020
5 550 Kč

přispělo

7 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz

Dobrovolník je ten, kdo věnuje zdarma svůj čas a energii ve prospěch druhých. 

Naši dobrovolníci docházejí pravidelně do nemocnic a domovů pro seniory. Přítomnost dobrovolníků slouží pacientům a klientům zařízení ke zmírnění pocitu osamění a smutku. 
Tráví s nimi čas rozhovorem, předčítáním knih, nebo třeba jen "pouhým" nasloucháním. 

Dobrovolníci docházejí v nemocnicích na oddělení léčeben dlouhodobě nemocných a paliativní péče. 
V domovech pro seniory docházejí především za klienty, kteří jsou trvale upoutáni 
na lůžko a ztrácí velmi často kontakt s okolním světem. 

Dobrovolníci se svým jednáním podílejí na zlepšení zdravotního stavu pacientů. 

Naši dobrovolníci přinášejí lidskost a srdce na dlani.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu