Oblastní charita Kutná Hora


Děti, mládež, rodina Lidé s postižením

Podpora rodin dětí se zdravotním znevýhodněním

Rodiny dětí s autismem, poruchou pozornosti nebo vývojovou dysfázií čelí mnoha výzvám. Jejich děti se učí obvyklé věci jinak a často obtížněji než ostatní. Pro svůj rozvoj potřebují tyto děti nejen speciální pomůcky, ale i dobře vyškolené poradkyně, které jsou rodinám několik let nablízku. Pomozte nám, abychom společně zvýšili šance dětí na samostatný a plnohodnotný život.

Pojďme podpořit šanci rodin dětí se zdravotním znevýhodněním na běžný život.

Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Rodina Zuzanky se obrátila na ranou péči, když byly jejich holčičce necelé tři roky. Po narození se vyvíjela normálně, ale později začal její vývoj stagnovat. Dětský psychiatr diagnostikoval opožděný vývoj řeči, dysfázii a prvky autismu. Zuzka začala odmítat některá jídla a přestala chodit na nočník. Objevovalo se u ní problémové chování: válela se po zemi, nechtěla sama chodit, vyžadovala nošení, ubližovala si, na procházce venku utíkala, doma lezla do výšek.💜💜

Po dvou měsících v rané péči jsme rodině nabídli možnost intenzivnější práce se Zuzkou přímo v prostorách střediska. Po dobu 1,5 roku docházela jednou týdně na dvě hodiny do programu Individuální práce s dítětem. Za tuto dobu udělala Zuzka velké pokroky v mnoha oblastech. 💜Je více soustředěná, sama si vybírá aktivity podle obrázků, začíná funkčně používat několik slov, lépe imituje, přestala rozhazovat hračky a zlepšil se u ní oční kontakt. 💜☀️

„Zuzčiny záchvaty vzteku a sebepoškozování jsou po půl roce minimální. Úplně nás přestala kousat. Začíná používat funkčně pár slovíček, pro další komunikaci se učí využívat obrázky, namísto dřívějšího breku či výbuchu vzteku. Lépe zvládáme i procházky v přírodě,“ říká maminka. ☀️

A dodává:  „Celkově bych řekla, že se Zuzanka hodně zklidnila, dokáže se mnohem lépe soustředit.  My rodiče nyní lépe chápeme její svět, její projevy a reakce na nastalé situace.“ ☀️


💜V současné době pomáhá Středisko Na Sioně 189 rodinám.  Podrobněji se o naší práci se dozvíte na našich webových stránkách nebo na FB.💜☀️

3,7 % z daru tvoří poplatek portálu.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu