Oblastní charita Kutná Hora


Lidé s postižením Děti, mládež, rodina

Podpora rodin dětí se zdravotním znevýhodněním

Pojďme podpořit šanci dětí se zdravotním znevýhodněním a jejich rodin ve složitých životních situacích na běžný život.

Pojďme podpořit šanci rodin dětí se zdravotním znevýhodněním na běžný život.

2% z daru tvoří poplatek portálu.
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Nabízíme Vám příběh naší klienty  Zuzky a reakci její maminky na naši práci:

Rodina Zuzky se obrátila na ranou péči, když byly jejich holčičce necelé tři roky. Po narození se vyvíjela normálně, ale později začal její vývoj stagnovat. Dětský psychiatr diagnostikoval opožděný vývoj řeči (dysfázie a prvky autismu). Zuzka začala odmítat některá jídla, naopak přestala chodit na nočník. Objevovalo se u ní problémové chování: válela se po zemi, nechtěla sama chodit, vyžadovala nošení, ubližovala si, na procházce venku utíkala, doma lezla do výšek. Po dvou měsících v rané péči jsme rodině nabídli také možnost intenzivnější práce se Zuzkou přímo v prostorách střediska. Po dobu 1,5 roku docházela jednou týdně na dvě hodiny do programu Individuální práce s dítětem. Za tuto dobu udělala Zuzka velké pokroky v mnoha oblastech. Je více soustředěná, sama si vybírá aktivity podle obrázků, začíná funkčně používat několik slov, lépe imituje, přestala rozhazovat hračky a zlepšil se u ní oční kontakt. 

Maminka nám píše:

„Čím nám pomáhá individuální práce s Zuzkou? Zuzce pomáhá rozvíjet se, stále se posouvat směrem kupředu a to i přes to, že mnohdy má problém podřídit se či spolupracovat.
 My rodiče nyní lépe chápeme její svět, její projevy a reakce na nastalé situace. 
Zuzčiny záchvaty vzteku a sebepoškozování jsou po půl roce minimální. Úplně nás přestala kousat. Začíná používat funkčně pár slovíček, učí se používat pro komunikaci se svým okolím obrázky, namísto dřívějšího breku či výbuchu vzteku. 
Lépe zvládáme i procházky v přírodě. 
Celkově bych řekla, že se hodně zklidnila, dokáže se mnohem více na určitou činnost koncentrovat.“


S naší podporou dětí a jejich rodin se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo na FB.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu