KERAMIKUM, z. s.

http://www.keramikum.cz tel.: 608 658 320 e-mail: info@keramikum.cz


Spolek KERAMIKUM založili keramici, kterým v současném prostředí české keramiky chybí možnost se sdružovat, vzdělávat, předávat si zkušenosti a sdílet informace o keramickém řemesle. KERAMIKUM se tak stává místem, kde se mohou propojit keramici všech zaměření i zkušeností. Vzájemně se podpořit, posouvat se za své vlastní hranice, zkoušet nové postupy, ale především uchovávat keramické řemeslo živé. Prvním velkým počinem spolku KERAMIKUM je vybudování webové stránky se stejným názvem. Má sloužit jako platforma pro internetový „časopis“ o keramice a blízkých oborech. V této chvíli se zformovala redakce a už se tvoří první texty a podklady pro články, překlady zajímavostí ze zahraničí, reportáže, rozhovory a medailonky keramických osobností. Naším cílem je, aby na webu KERAMIKUM.cz našel zajímavé čtení každý, kdo se o keramiku zajímá. Ať už s tvorbou keramiky začíná anebo je to ostřílený tvůrce s vlastní dílnou či lektor keramického kroužku. Kromě toho budou pevnou součástí KERAMIKUM.cz rubriky jako kalendář akcí, inzerce anebo prostor pro představení jednotlivých českých keramiků. Kromě webu se také několikrát do roka potkáváme na společných akcích, které veřejnosti i všem ze spolku otevírají možnost se zapojit do různých druhů výpalů keramiky a rozšířit si tak své obzory.

Aktuální projekty