Nerudný fest.cz

http://www.nerudnyfest.cz tel.: 777 852 601 e-mail: info@nerudnyfest.cz


Nerudný fest.cz je nezisková organizace pracující v oblasti kultury. Jejím posláním je podpora mladých umělců ve všech kulturních sférách s důrazem na jejich uplatnění v budoucnu a rozvoj jejich schopností. Neodmyslitelnou součástí našich aktivit tvoří zpřístupnění umělecky hodnotných oblastí mladým lidem i širší veřejnosti. S touto snahou je pak nepřímo spojené propojování lidí různých generací a překonávání zaběhlých klišé. Každý rok projdou organizačním týmem stovky převážně mladých lidí, kteří s námi vytváří naše projekty. Od svého založení v roce 2007 pravidelně organizujeme různé kulturní akce s akcentem především na hudební stránku, podporujeme ovšem i divadlo a výtvarné umění. Od středoškolského projektu Nerudný fest se naše působnost rozrostla zásadním způsobem. Mezi naše projekty patří mezinárodní festival současného jazzu Mladí ladí jazz, festival pouliční kultury Praha Žije Hudbou, Festival svobody a Koncert pro budoucnost v rámci oslav 17. listopadu, koncertní série Jazzbit či naše první oficiální akce, Student Fest.

Aktuální projekty

Ukončené projekty