Spoluškola, z. s.

http://www.spoluskola.cz Email: info@spoluskola.cz


Rodičům poskytujeme bezplatné právní poradenství, vzděláváme je v rámci seminářů a připravujeme pro ně informační materiály zaměřené na jejich práva a povinnosti v oblasti vzdělávání. Pomáháme jim zorientovat se ve svých právech v oblasti vzdělávání a při začlenění dětí do škol, ať už běžných nebo speciálních. Věříme totiž, že kvalita vzdělání hraje klíčovou roli v dalším životě každého z nás. Proto usilujeme o to, aby všechny děti – bez ohledu na svou aktuální životní situaci, nebo vzdělávací potřeby – měly možnost maximálně naplnit svůj vzdělávací potenciál.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz