Spolu, z. s.

http://www.spoluskola.cz e-mail: info@spoluskola.cz


Jsme sdružení rodičů, kteří věří ve smysluplnost, užitečnost a reálnost společného vzdělávání všech dětí. Naším cílem je zlepšit podmínky a obecné vnímání inkluzivního vzdělávání ve společnosti a posílit roli rodičů tak, aby byli skutečnými partnery při konstruktivním řešení situací týkajících se vzdělávání. Pro rodiče vytváříme podpůrný systém pro sdílení informací a zkušeností a poskytujeme poradenství i přímou podporu při řešení konkrétních problémů v praxi. Pořádáme informační semináře, poukazujeme na systémové nedostatky, které brání rozvoji společného vzdělávání, komentujeme právní předpisy a komunikujeme s příslušnými institucemi, veřejnými činiteli a médii.

Aktuální projekty