Charita Valašské Meziříčí

http://www.valmez.charita.cz Phone: 571 619 981 Email: info@valmez.charita.cz


Charita Valašské Meziříčí je nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní, sociálně-výchovné, vzdělávací a humanitární služby. V Charitě Valašské Meziříčí poskytujeme vlídné přijetí a podanou ruku lidem v nelehkých životních obdobích. Láskou, podporou a péčí přispíváme ke spokojenějšímu životu jednotlivců i celé společnosti. Naše poslání vychází z poselství církve šířit dobro, spravedlnost a naději. Moto naší organizace zní: „Dáváme lidem naději, vracíme lásku světu.“ Každý den se pracovníci Charity Valašské Meziříčí snaží svou prací a pomocí potřebným lidem tento citát naplňovat a převádět slova do života. Vaše finanční podpora pomůže naše poslání realizovat. Srdečně děkujeme.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz