Charita Valašské Meziříčí

http://www.valmez.charita.cz tel.: 571 619 981 e-mail: info@valmez.charita.cz


Charita Valašské Meziříčí je nestátní nezisková organizace poskytující sociální, zdravotní, sociálně-výchovné, vzdělávací a humanitární služby.

Aktuální projekty