Hartenberg z.s.

http://www.hartenberg.cz Phone: 778 030 716 Email: hartenberg@email.cz


Spolek Hartenberg vznikl v roce 2008 , aby podpořil záchranu gotického hradu a jeho okolí. Převzal na sebe konání veškerých kulturních akcí , ale i záchranné a stavební práce na objektu. Spravuje náštěvnický provoz a snaží se rozvíjet komunitní život a mezinárodní dobrovolnictví .V posledních letech době spolek vytvořil také sociální podnik ESP Hartenberg,který zaměstnává sociálně vyloučené a nabízí rekvalifikaci,nově rozšířil svou působnost i na dřevovýrobu. V roce 2016 zísal 1 cenu NPÚ - Patrimonium pro futuro za záchanu památky. V rámci sociálního podnikání rozvíjí také stavební huť,která se podílí na opravách jiných historických objetů v kraji. Spolek má 4 stále členy a mnoho příznivců,přátel a dobrovolníků. a kolem 15 zaměstnanců.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz