Nadační fond PRAVDA O VODĚ

http://www.pravdaovode.cz/nfpov tel.: 774 774 680 e-mail: radek.novotny@pravdaovode.cz


Správa vody patří do rukou měst ve Francii, v Německu i v České republice. Peníze vybrané od lidí za vodu musí být reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví, pak obce ze svých veřejných rozpočtů nemusí dotovat obnovu trubek a vodárny mohou čerpat stamiliónové dotace z EU. V řadě regionů ČR toto neplatí, proto NFPoV usiluje o nápravu.

Aktuální projekty

Ukončené projekty