Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

http://www.ranapece.cz/ostrava/ tel.: 774 567 236 e-mail: ostrava@ranapece.cz


Podporujeme rodiny, které vychovávají dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením v raném věku (tedy do 7 let). Působíme v celém Moravskoslezském kraji. Naše poradkyně rané péče dojíždějí za rodinami přímo domů a poskytují jim potřebnou pomoc a podporu. Ukazují, jak stimulovat zrak dětí a jejich celkový vývoj, předávají rodičům potřebné informace či kontakty, zapůjčují vhodné pomůcky a hračky. Pomáhají tak rodinám ve velmi obtížené životní situaci, tak aby rodiče mohli své dítě vychovávat doma a nemuseli se uchylovat k jeho umístění do ústavní péče. Raná péče je pro rodiny bezplatná.

Aktuální projekty