Nadace Pro půdu

http://nadacepropudu.cz/ Phone: +420 774 683 833 Email: info@nadacepropudu.cz


Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme. Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ní pečují tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou.

Current projects