Sdružení pěstounů Polárka, z.s.

http://www.pestounipolarka.cz Phone: +420 736 730 162 Email: info@pestounipolarka.cz , katerina.hruskova@pestounipolarka.cz


Naším posláním je provázet a podporovat pěstounské rodiny, které nabídly domov dětem, jež nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Děti tak získávají možnost prožít dětství v přirozeném rodinném prostředí. Hlavními aktivitami při spolupráci s pěstounskými rodinami je poradenství, ochrana práv dětí, vzdělávání pěstounů, zprostředkování terapeutické a jiné odborné pomoci, podpora kontaktu dětí s blízkými osobami, pořádání akcí pro děti, podpora při jednání s institucemi v zájmu dětí (nadace, školy aj.). Dále organizujeme přednášky pro širokou veřejnost, zejména týkající se rodiny a zdraví a provozujeme pěstounský sklad.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz