Sdružení pěstounů Polárka, z.s.

http://www.pestounipolarka.cz Phone: +420 736 730 162 Email: info@pestounipolarka.cz , katerina.hruskova@pestounipolarka.cz


Jsme nestátní neziskovou organizací s dlouholetou tradicí. Vznikli jsme transformací Centra náhradní rodinné péče – Sdružení pěstounů s působností od roku 1998. Naším posláním je provázet náhradní rodiny na cestě pěstounstvím a tím podpořit možnost dětí prožít dětství v rodinném prostředí. Pěstounské rodiny a jim svěřené děti mají specifické potřeby, které mohou v určitých situacích vyžadovat jiný náhled na věc, než jakého jsou v daný čas členové rodiny schopni, mohou vyžadovat konzultaci se sociálním pracovníkem nebo jiným odborníkem, odlehčení, pomoc s kontakty s biologickou rodinou dětí a podobně. Jsme tady proto, abychom rodiny provázeli pěstounstvím, vzdělávali je a byli jim oporou při řešení takových a jiných aktuálních témat v rodině, zvláště těch týkajících se péče o svěřené děti. Naším velkým zájmem je také vzdělávat širokou veřejnost a propojovat komunitu.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz