BONA o.p.s.

http://www.bona-ops.cz Phone: +420 283 853 163 Email: info@bona-ops.cz


Již více než dvacet let poskytujeme odbornou pomoc a podporu lidem se zkušeností s duševním onemocněním i jejich blízkým a usilujeme o to, aby mohli žít co nejkvalitnější život. Společně s našimi klienty a klientkami pracujeme na tom, aby mohli žít v místě, které znají, mají zde rodinu, přátele a své zázemí. Nebo jim ho pomáháme vytvořit. Poskytujeme také podporu v hledání vhodného zaměstnání a samostatného bydlení. Zaměřujeme se na hledání silných stránek, uvědomění vlastní hodnoty a jedinečnosti a tím na plnění přání a cílů v různých oblastech života. Jsme průvodcem na cestě zotavení.

Current projects

Ukončené projekty