Kavyl z.s.

http://www.lesnikavyl.cz Phone: 777 145 343 Email: info@lesnikavyl.cz


Spolek Kavyl z.s. je členem Asociace lesních mateřských škol. Provozujeme dětský lesní klub Stromík v Pozořicích a Lesní mateřskou školu Mariánku také v Líšni. Vedle toho podporujeme prorodinné aktivity, do nichž se mohou zapojit všichni, kdo mají chuť se svými dětmi, rodiči či prarodiči něco podnikat. Pořádáme tábory, přednášky, hudební či divadelní představení, vedeme volnočasové kroužky, slavíme místní tradice. Naše činnost je pestrá díky aktivní spolupráci s rodiči dětí, příznivci lesní pedagogiky, dalšími spolky a místní samosprávou. Máme radost, že se našich akcí účastní sousedé i přespolní.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz