Kavyl z.s.

https://lesnikavyl.cz/ tel.: 777 145 343 e-mail: info@lesnikavyl.cz


Spolek Kavyl z.s. je členem Asociace lesních mateřských škol. Provozujeme lesní klub Jezerka a jsme zřizovatelem Lesní mateřské školy Stromík v Pozořicích a LMŠ Mariánka v Brně-Líšni. U nás na hájence nabízíme také environmentální programy pro školky a školy. Vedle toho podporujeme prorodinné aktivity, do nichž se mohou zapojit všichni, kdo mají chuť se svými dětmi, rodiči či prarodiči něco podnikat. Pořádáme tábory, přednášky, hudební či divadelní představení, vedeme volnočasové kroužky, slavíme místní tradice. Naše činnost je pestrá díky aktivní spolupráci s rodiči dětí, příznivci lesní pedagogiky, dalšími spolky a místní samosprávou. Máme radost, že se našich akcí účastní sousedé i přespolní.

Aktuální projekty

Ukončené projekty