Sdružení D, z.ú.

http://www.sdruzenid.cz tel.: 604 637 682 e-mail: info@sdruzenid.cz


Jsme nestátní nezisková organizace, jejíž vzdělávací činnost začala v roce 2000. Hlavním pilířem naší činnosti jsou interaktivní prožitkové programy pro děti předškolního a školního věku a studenty středních škol. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. Od roku 2012 provozujeme také vlastní prostor – Dramacentrum.

Ukončené projekty