REMEDIUM Praha o.p.s.

http://www.remedium.cz Phone: 272 743 360 Email: remedium@remedium.cz


REMEDIUM Praha úspěšně funguje na poli neziskového sektoru už 30 let – nejprve jako nadace, později jako občanské sdružení a posledních několik let jako obecně prospěšná společnost. Od počátku svého vzniku podporujeme profesní a osobní růst pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích. Vzděláváme v krizové intervenci, supervizi a řízení, v psychoterapii a dalších odborných oblastech. Součástí naší práce jsou také dvě pobočky Občanské poradny REMEDIUM, které provozujeme na Praze 3 a v Berouně, kde lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, poskytujeme bezplatné, nestranné a anonymní poradenství. V neposlední řadě nabízíme seniorům ochranu před samotou a vyčleněním ze společnosti. Senioři mohou navštěvovat jazykové, pohybové anebo počítačové kurzy vedoucí k jejich aktivizaci. Bezplatně pomáháme překonat těžké situace klientů formou skupinových a individuálních sezení. Láska k životu, tradice, sounáležitost, respekt, poctivost a osobní přístup – to jsou základní hodnoty naší organizace, ke kterým se vztahujeme. Více informací naleznete na stránkách www.remedium.cz, www.vstupujte.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz