REMEDIUM Praha o.p.s.

http://www.remedium.cz tel.: 272 743 360 e-mail: remedium@remedium.cz


REMEDIUM Praha úspěšně funguje na poli neziskového sektoru více než čtvrt století – nejprve jako nadace, později jako občanské sdružení a posledních několik let, jako obecně prospěšná společnost. Od počátku svého vzniku podporujeme profesní a osobní růst pracovníků v sociálních službách a dalších pomáhajících profesích. Vzděláváme v krizové intervenci, supervizi a řízení, v psychoterapii a dalších odborných oblastech. Součástí naší práce jsou také dvě pobočky Občanské poradny REMEDIUM, které provozujeme na Praze 3 a v Berouně, kde lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci poskytujeme bezplatné, nestranné a anonymní poradenství. V neposlední řadě nabízíme seniorům ochranu před samotou a vyčleněním ze společnosti. Senioři mohou navštěvovat jazykové, pohybové anebo počítačové kurzy vedoucí k jejich aktivizaci. Bezplatně pomáháme překonat těžké situace klientů formou skupinových a individuálních sezení. Láska k životu, tradice, sounáležitost, respekt, poctivost a osobní přístup - to jsou základní hodnoty naší organizace, ke kterým se vztahujeme. Více informací naleznete na stránkách www.remedium.cz, www.vstupujte.cz a www.dluhovylabyrint.cz.

Aktuální projekty