Severomoravské regionální sdružení ČSOP

http://www.ochranci.cz Phone: 571 621 602 Email: valmez@ochranci.cz


Jsme pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, jehož hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. V areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí provozuje Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ a budujeme ukázkovou přírodní zahradu.

Current projects