Junák-český skaut, z.s.

http://www.skaut.cz tel.: 234 621 284 e-mail: kancelar@skaut.cz


Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí a chrání podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Junák – český skaut, z. s. sdružuje přes 75 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Pořádáme více jak 1 200 dětských letních táborů, podzimní a jarní týdenní pobyty, víkendové výpravy a každotýdenní oddílové schůzky, více než stovku vzdělávacích kurzů a desítky závodů, akcí a setkání na národní, evropské a celosvětové úrovni každý rok. Program může být realizován díky přibližně 13 000 dobrovolníkům.

Aktuální projekty