Charita Písek

http://pisek.charita.cz Phone: 382 214 828 Email: fundraiser@pisek.charita.cz


Charita Písek byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Od svého počátku se Charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci domácí zdravotní a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny a střediska pomoci. Pilíři pro práci Charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí. V rámci dobrovolnického centra zaštiťujeme a koordinujeme dobrovolníky na Písecku. K dnešnímu dni poskytujeme 11 služeb v rámci Píseckého vikariátu a to: Domácí zdravotní péči, Terénní pečovatelskou službu, Pečovatelskou službu sv. Ludmily, Středisko pomoci Písek a Milevsko, NZDM, SAS, Azylový dům pro matky s dětmi Veselíčko, Oblastní poradnu, Dobrovolnické centrum a Půjčovnu kompenzačních pomůcek.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz