Charita Písek

http://pisek.charita.cz tel.: 382 214 828 e-mail: fundraiser@pisek.charita.cz


Charita Písek byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Od svého počátku se Charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci domácí zdravotní a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny a střediska pomoci. Pilíři pro práci Charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí. V rámci dobrovolnického centra zaštiťujeme a koordinujeme dobrovolníky na Písecku.

Aktuální projekty