Oblastní charita Písek

http://pisek.charita.cz tel.: 382 214 828 e-mail: zastupce@pisek.charita.cz


Oblastní charita v Písku byla zřízena v roce 1991 Biskupstvím Českobudějovickým. Od svého počátku se Oblastní charita Písek zaměřuje především na seniory v rámci ošetřovatelské a pečovatelské služby a na osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v rámci charitní poradny. Pilíři pro práci Oblastní charity Písek jsou křesťanská etika a milosrdná láska. Naším posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snažíme se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí.

Aktuální projekty