Studentský spolek Babylon

http://www.babylonrevue.cz tel.: 775 347 200 e-mail: info@babylonrevue.cz , ludmila.selingerova@gmail.com


Společensko-literární revue Babylon vychází v Praze od roku 1992. Obsahově i personálně revue navázala na tradici nezávislé samizdatové publicistiky z doby před listopadem 1989, a to i po formální stránce – nejsme profesionálové, nikoho nezaměstnáváme, časopis děláme ve svém volném čase. Babylon není možné zařadit k žádnému názorovému, kulturnímu, mediálnímu proudu. Neútočíme na odlišné názory, ale děláme si legraci z blbosti, ať už je napravo, nalevo, dole nebo nahoře. Témata si vybíráme na základě jednoduchého hlediska podle toho, zda nás něčím oslovují nebo ne, aniž bychom přitom brali ohled na jejich předem aktuálnost nebo právě převládající módní trend. Studentský spolek Babylon, jenž je vydavatelem časopisu, je kulturní instituce. Vedle vydavatelské činnosti pořádáme či spolupořádáme kulturní a společenské akce, přednášky, konference, naučné výlety i sportovní klání. Papírová podoba Babylonu vychází čtyřikrát za rok v nákladu 3 000 výtisků. Finance na provoz spolku, pořádání kulturních akcí a vydávání časopisu pochází ze třetiny z předplatného, ze třetiny z reklamy a darů a ze třetiny z grantů pro literární časopisy, především MK. Viz www.babylonrevue.cz.

Aktuální projekty