Pestrá, o.p.s.

http://www.pestra.cz Email: info@pestra.cz


Pestrá, o.p.s. se již od roku 2009 zabývá kvalitním bezkotcovým výcvikem asistenčních psů pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Pomáháme také prostřednictvím registrované sociální služby. Pestrou, o.p.s. založili manželé Pragerovi a trenérka Míša Perčinová, protože chtěli cvičit asistenční psy pro lidi s postižením bez použití kotců. Věřili, a věří dodnes, že pes, který je vychovávaný v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jejich sen se stal skutečností. Dosud jsme předali 44 asistenčních psů a v naší péči je přes 60 klientů, lidí s postižením. Provádíme výcvik vodicích, signálních, asistenčních a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Předáním vycvičeného psa u nás práce s klientem zdaleka nekončí. Aby spolupráce člověka se psem byla efektivní, je potřeba pravidelně trénovat. Každý člověk a každý pes je originál. Proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Jako jediná výcviková organizace v ČR má společnost mezinárodně akreditovaný bezkotcový výcvik u prestižní asociace Assistance Dogs International. Transparentnost v nakládání s finančními prostředky a celkovou důvěryhodnost dokládá Značka spolehlivosti udělená Asociací veřejně prospěšných organizací. Naše společnost má celostátní působnost.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz