Pestrá, o.p.s.

http://www.pestra.cz Email: info@pestra.cz


V Pestrá, o.p.s. se od roku 2009 zabýváme výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými druhy postižení a jako jediná organizace v České republice máme mezinárodně akreditovaný bezkotcový výcvik od Assistance Dogs International (ADI), globální autority na poli výcviku asistenčních psů a kvalitativních standardů. Věříme, že pes, který je vychovávaný a vycvičený v přirozeném prostředí domova, má tu nejlepší průpravu, aby pomáhal svému budoucímu páníčkovi. Jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby sociální rehabilitace. Provádíme výcvik asistenčních, signálních, vodicích a canisterapeutických psů pro děti i dospělé se zrakovým, sluchovým, tělesným a kombinovaným postižením. Každý člověk a každý pes je originál. Proto vybíráme a cvičíme vždy konkrétního psa pro konkrétního člověka podle jeho potřeb a na míru. Dosud jsme předali 68 asistenčních psů a v naší péči je přes 70 klientů. Předáním vycvičeného psa však u nás práce s klientem zdaleka nekončí, nýbrž spíše začíná. Aby spolupráce člověka a jeho psa byla efektivní a ohleduplná pro obě strany, je potřeba dál pravidelně trénovat, jezdit na nácvikové pobyty a sledovat další vývoj. Podporujeme lidi se zdravotním postižením v soběstačnosti a samostatnosti a pomáháme je integrovat do společnosti i prostřednictvím kvalitních pracovních příležitostí. Provozujeme Nácvikovou ergoterapeutickou místnost s půjčovnou kompenzačních pomůcek a sociální podnik Pestrá cestovka. Provádíme audity bezbariérovosti a pořádáme prožitkové workshopy v komunikaci s lidmi s postižením. Podílíme se na tvorbě české legislativy, evropských CEN standardů a mezinárodních ISO norem pro asistenční psy a přístupnost (bezbariérovost). Jsme držitelem Značky spolehlivosti.

This NGO has currently no projects published on the portal Darujme.cz