14. prosince 2022

Jsme stále štědřejší a v krizích pomáháme ještě víc

V letošním roce poslali lidé přes Darujme.cz na dobrou věc už více než 700 milionů korun.

Inflace ani energetická krize štědrost Čechů zatím neomezily. To dokládají data z Darujme.cz. Přes Darujme.cz poslali v roce 2022 lidé spolkům a organizacím přes 700 miliónů korun. Nejvíce prostředků směřovalo na pomoc Ukrajině a k organizacím, které se věnují péči o děti a rodiny. Stálé podpoře se těší i organizace pečující
o zvířata v nouzi.

Prosinec je tradičně nejštědřejším měsícem v roce. V předvánočním období daruje nejvíce z nás a zpravidla také nejvyšší částky. Zahraniční data a výzkumy uvádí, že více než 1/5 všech darů na dobročinnost se odehraje právě v prosinci. To potvrzují i data z Darujme.cz. V prosinci 2021 lidé darovali více než 58 milionů Kč a počet dárců se z roku na rok zvýšil o 9 %. První prosincové dny tohoto roku ukazují, že letos to bude velmi podobné.


CELKOVÝ OBJEM DARŮ – PROSINEC (k 10.12.2022)

Češi obvykle darují v prosinci ve více vlnách a s blížícím se Štědrým dnem zvyšují darované částky. Zatímco na začátku loňského prosince se průměrný dar pohyboval okolo 800 korun, poslední dva týdny stoupl dar nad 1 000 korun. Nejštědřejším prosincovým týdnem je obvykle ten před Vánoci, nejštědřejším prosincovým dnem byl loni překvapivě předposlední den v roce, kdy lidé darovali přes 3 miliony korun.


Pomoc druhým v těžkých časech je nám vlastní
Skvělou zprávou o nás jako o společnosti je, že jsme nadále štědří a nemyslíme jen na sebe. Solidarita a štědrost se v Česku projevuje zejména v krizových situacích. To se ukázalo před třemi lety u covidu, loni při tornádu a letos v únoru v reakci na situaci na Ukrajině.

Nejvíce darů se většinou sejde do 30 dnů po krizové situaci. Přes Darujme.cz zaslalo první měsíc po tornádu 189 tisíc dárců na pomoc zničeným vesnicím více než 275 miliónů korun, podobně pak letos darovalo na pomoc Ukrajině více než 167 tisíc lidí částku převyšující 419 milionů korun. „Jednalo se o tzv. heroickou fázi pomoci, která trvá zpravidla měsíc, a jde o podporu zaslanou pouze přes platformu Darujme.cz. Celková loňská podpora pro Moravu i letošní pro Ukrajinu je samozřejmě mnohem vyšší,” říká Zdeněk Mihalco a dodává: “Pomoc druhým v těžkých časech je nám zkrátka vlastní, což se ukázalo už před 20 lety, kdy se na podporu obětem ničivých povodní vybralo tehdy rekordních 800 milionů korun.”


Přes Darujme.cz lidé zaslali již více než 700 milionů korun
Přestože nejštědřejší období máme ještě před sebou, předpokládáme, že v letošním roce se přes Darujme.cz rozdělí přes 730 milionů korun. Jde opět o nárůst oproti loňskému roku, ve kterém lidé zaslali 562 mil. korun. Nejvyšší letošní jednorázový dar byl 3 miliony korun, loni 1,5 milionu korun. Největší objem darů (přes 55 milionů korun) zaznamenalo Darujme.cz 28. února, vloni to byl 26. červen (přes 84 milionů korun).
Oblasti podpory se v průběhu let příliš nemění. Letos i loni jsou na prvním místě krizové situace (Ukrajina a tornádo), následují organizace, které pečují o děti a rodiny. Sem patří například pomoc pro samoživitelky, azylové domy, atd.

 

OBLASTI PODPORY

Dárci ale přes Darujme.cz podporují organizace ze všech kategorií.
Když jsme srovnali dary dle témat kampaní a sbírek na Darujme.cz od roku 2019, jsou zastoupena všechna a žádné nikterak rapidně nepřevyšuje. Ukazuje se, že roli hrají jiné faktory, jako je prezentace a dostupnost tématu, srozumitelnost, aktuálnost, a hlavně schopnost oslovit dárce.


Za poslední 3 roky se objem darovaných prostředků ztrojnásobil
Změřit celkové soukromé dárcovství v České republice je nelehkým úkolem. Vodítkem nám jsou data finanční správy z daňových přiznání. Tedy dary, které si jako dárci odečítáme z daňového základu.
Za poslední zveřejněné období roku 2021 šlo u jednotlivců, fyzických osob, o částku 3,1 miliard korun. U firem, právnických osob se jednalo dokonce o sumu 5,8 miliard korun.
Z dat finanční správy také vyplývá, že za poslední tři roky rostlo soukromé dárcovství v průměru o 12 %.

Podrobnější pohled na data darů od fyzických osob ukazuje, že uvedené číslo individuální filantropie je pravděpodobně významně vyšší. Mnoho fyzických osob si totiž dobročinnost do daňových přiznání neuvádí. Z výzkumu Social Impact Alliance vyplývá, že daňové benefity si uplatňuje jen 18 % z nás. Částka individuální soukromé filantropie by tak mohla být až 5krát vyšší, tj. přes 15 miliard Kč.
Významný vzestup dárcovství za poslední roky dokládají také data z Darujme.cz. Za poslední 3 roky se objem darovaných prostředků ztrojnásobil.

 

CELKOVÝ OBJEM DARŮ ZA POSLEDNÍ 3 ROKY

Dobrou zprávou je, že roste také počet pravidelných dárců i výše pravidelného daru.  Od roku 2020 došlo k navýšení pravidelného darování dokonce o 79 %. To ukazuje, že dárci o své podpoře více přemýšlejí, vybírají si konkrétní téma nebo organizace, které pak podporují pravidelně. „Krize nás motivují darovat a data z Darujme.cz potvrzují, že mnoho z nás u pomoci zůstává, protože darovat je ve vyspělé společnosti normální,” uzavírá Zdeněk Mihalco.

Celkové statistiky za rok 2022 zveřejníme v lednu 2023 na stránkách Darujme.cz a v našem newsletteru.
Odkaz na novinky

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci