20. července 2021 | Online fundraisingové tipy

(AKTUALIZOVÁNO 20.7.) Sbírka pro Moravu – na co se nás nejčastěji ptáte?

Děkujeme všem dárcům a dárkyním za neuvěřitelnou štědrost a solidaritu s obyvateli jihomoravských obcí zpustošených ničivým tornádem. Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám ke sbírce posíláte, jsme se rozhodli shromáždit všechny důležité informace týkající se sbírky v tomto článku. Momentálně také koordinujeme se zasaženými obcemi, krizovým štábem a ostatními neziskovkami pomoc tak, aby byla co nejúčinnější a směřovala tam, kde bude nejvíce potřeba. Děkujeme za Vaši podporu!

Jak mohu přispět? Kde sbírku najdu?

Na sbírku lze přispívat prostřednictvím portálu pro online dárcovství Darujme.cz. Přímý odkaz na sbírku je www.darujme.cz/promoravu. Dar je možné zaslat také na účet veřejné sbírky č. ú. 200900222/0800.

Jakými formami se dá přispět?

Na sbírku lze přispět online – platbou kartou, bankovním převodem, online převodem, prostřednictvím Google Pay nebo zasláním daru na účet veřejné sbírky (lze i fyzicky složenkou na poště).

Lze darovat ze zahraničí?

Ano. Darovat ze zahraničí je možné na www.darujme.cz/formoravia nebo přímo na sbírkový účet zřízený Nadací Via: 200900222/0800, tzn. IBAN: CZ27 0800 0000 0002 0090 0222, BIC (SWIFT) kód: GIBACZPX

Na co peníze půjdou?

Výtěžek sbírky poputuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme. Prostředky rozdělujeme v několika krocích (nyní dokončujeme fázi 2):

  1. Okamžitá pomoc nejvíce zasaženým obcím. Týden po události jsme uvolnili 25 milionů korun na akutní pomoc obcím. Každé z pěti nejvíce zasažených obcí jsme odeslali 5 milionů korun. Tři z pěti darovacích smluv pro obce jsme ihned podepsali online (Hodonín-Pánov, Hrušky, Lužice), zbylé dvě jsme podepsali ve čtvrtek 1. 7. se zástupci obcí přímo na místě. Z těchto prostředků hradí obce zajištění nejakutnějších potřeb jako je odvoz suti či nákup stavebního materiálu.
  2. Přímá pomoc postiženým lidem. Tuto přímou pomoc koordinujeme s dalšími nevládními organizacemi, které přímo na místě mapují situaci a potřeby místních. Sběr v terénu mají na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Výsledkem mapování je databáze domácností, které již dostaly, či v nejbližších dnech dostanou příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. Ze zmapování vyplývá, že takto postižených domácností, které mají nárok na podporu, je přibližně 1200. Nadace Via díky vaší obrovské podpoře a na základě domluvy s dalšími kooperujícími neziskovkami právě nyní procesuje odeslání příspěvků na více než 500 z nich. (Prostředky na účty postižených rodin je možné převést po podepsání smlouvy o nadačním příspěvku. První smlouvy jsme s rodinami podepsali již v úterý 6. 7. a ve středu 7. 7. jsme mohli odeslat nadační příspěvky prvním desítkám rodin.). V prvním týdnu vyplácení odešlo ze sbírky Nadace Via dvě stě domácnostem prvních 30 mil. korun, v týdnu od 19. 7. bude již vyplaceno více než 70 mil. korun, tj. (i s první podporou pro obce) téměř 100 mil. korun odeslaných ze sbírky celkem v těchto prvních fázích podpory.
  3. Přímá a cílená pomoc nejvíce postiženým domácnostem. V týdnu od 26. 7. zahajujeme (opět ve spolupráci se zapojenými organizacemi) další fázi přímé podpory, která je postavena na hlubším šetření situace v terénu. Na základě průzkumu, jehož cílem je nákladnost oprav či potřeba úplně nových výstaveb u poškozených, dále na základě zjištění, zda byly domácnosti pojištěny, jaká je výše jejich úspor, v jaké se nachází sociální situaci apod., bude v potřebných případech pomoc navýšena v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy.
  4. Dlouhodobá podpora na obnovu regionu. V horizontu dalších měsíců následně plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou v regionu vrátit život do zasažených obcí. Na rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí.
  5. Pomoc Lounsku. Část výtěžku celé sbírky poputuje také na Lounsko, kde sběr prostředků na obnovu zajišťuje ve spolupráci s Nadací Via Ústecká komunitní nadace.

Kdy se peníze dostanou k potřebným?

Přesný plán rozdělení vybraných prostředků koordinujeme ve spolupráci s dalšími pomáhajícími organizacemi, které mapují potřeby zasažených domácností přímo v terénu a odesílají údaje o dotčených rodinách do společné databáze. 14 dní od katastrofy měly první domácnosti prostředky na účtech. Nadace Via nyní dokončuje odesílání podpory ve výši 150 tisíc korun. Během prvního týdne rozdělila 200 rodinám 30 milionů korun, do 23. 7. půjde již o více než 70 milionů odeslaných korun. (Viz také výše o jednotlivých fázích podpory).

Organizace ADRA, Člověk v tísni a Diakonie také zřídily infomaily, na nichž evidují poptávku od žadatelů o podporu: SOSMorava@clovekvtisni.czpomoc@diakoniespolu.czpomahame@adra.cz. Zavolat můžete také na infolinku Diakonie 242 487 824.

Jaké další organizace pomáhají/vybírají peníze?

Vedle Nadace Via spustily sbírky na podporu poničených obcí také další neziskové organizace a nadace, jako například Adra, Červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie, Charita apod., které mapují situaci v terénu přímo na místě a zajišťují také materiální či dobrovolnickou pomoc. K dohodě na společném postupu koordinované pomoci lidem zasaženým tornádem se zatím připojily nevládní organizace, nadace a nadační fondy ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Donio, Karel Komárek Family Foundation, Nadace Via, Nadace ČEZ, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadační fond pomoci Karla Janečka. Spolupráci dále přislíbili Červený kříž a Charita Česká republika. Dohoda je stále otevřena dalším organizacím.

Zprostředkovává Nadace Via i jinou než finanční pomoc?

Nadace Via administruje v tuto chvíli pouze finanční sbírku. Zájemci o darování materiálních darů či dobrovolnickou pomoc přímo v místě neštěstí se mohou obrátit na krizovou linku Jihomoravského kraje (800 129 921), na výše uvedené organizace nebo navštívit web dobrovolnici.jmk.cz.

Kam se mohu obrátit, když chci nabídnout materiální/dobrovolnickou pomoc?

Materiální a dobrovolnickou pomoc lze nabízet prostřednictvím webu dobrovolnici.jmk.cz, kde se dozvíte, co je aktuálně v dané oblasti potřeba. Stavební materiál lze vozit také do Břeclavi do centra humanitární pomoci, které funguje non stop v bývalém obchodě RENA na ulici Národních hrdinů 20a.

Do kdy sbírka běží?

Sbírka poběží minimálně do konce září.

Pomůže výtěžek i poničeným obcím na Lounsku?

Ano, část sbírky bude uvolněna na pomoc obcím poničeným tornádem na Lounsku a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací, která také spustila sbírku na Darujme.cz.

Kolik lidí darovalo, jaký je průměrný dar?

Darovalo již téměř 150 tisíc lidí dary od stokorun po statisícové a milionové dary. Darují i firmy, které mohou na pomoc poničeným obcím založit zaměstnanecké sbírky či jednotlivci, kteří mohou ke sbírce připojit svoji vlastní dárcovskou výzvu.

Půjdou všechny peníze ze sbírky opravdu na pomoc zasaženým lidem? Nebudou dary zdaněny? Jaká výše provozních nákladů je spojena s administrací dárcovské kampaně?

Standardním poplatkem u kampaní Darujme.cz jsou 2 procenta z přijatého daru. Tento poplatek pokrývá náklady na samotnou realizaci platformy, bankovní poplatky, podporu, technickou správu a rozvoj, účetnictví atd. Vzhledem k situaci a obrovské výši darů jsme se rozhodli, že pokryjeme pouze nejnutnější výdaje spojené se sbírkou. V tuto chvíli neočekáváme, že půjde o částku vyšší než jedno procento. Konečnou částku transparentně zveřejníme.

Dary se daní podle zákona o dani z příjmu. Podle zákona o daních z příjmu fyzických osob jsou příjmy z veřejných sbírek osvobozeny od daně jako bezúplatný příjem (§ 4a písm. k). Osvobození platí i pro právnické osoby, jen jiný paragraf. Důležitý je i účel daru – osvobozeny jsou obecně dary na humanitární a charitativní účely. Vaše dary zaslané na sbírku www.darujme.cz/promoravu či přímo na číslo účtu 200900222/0800 tak zdaněny nebudou.

Získají finanční pomoc opravdu všechny zasažené rodiny (i ty, co jsou v exekuci nebo jim peníze vyplatí pojišťovna)?

První příspěvek 150 tisíc korun na domácnost z výtěžku sbírky dostanou všichni postižení nezávisle na tom, zda byli pojištěni nebo ne, či zda obdrželi další prostředky například ve formě státní dotace. Většině rodin budou finanční prostředky zaslány přímo na účet, individuálně jsme připraveni finanční podporu odeslat i jinou formou (poštovní poukázka, šek) tak, aby se peníze dostaly ke všem potřebným, i k těm, kteří jsou například zatíženi exekucí.

Kde získám potvrzení o svém daru?

Všem dárcům po skončení sbírky zašleme potvrzení o daru a veškeré informace o jeho využití.

Máte transparentní účet?

Všechny dary bez ohledu na to, jestli jsou darovány skrze darujme.cz/promoravu nebo přímo na sbírkový účet, spadají pod vyhlášenou veřejnou sbírku. Samotný sbírkový účet (200900222/0800) je zveřejněn na webu České spořitelny, a.s. jako transparentní. Na tento účet budou předávány také veškeré dary do sbírky vybrané skrze dárcovskou platformu Darujme.cz. S ohledem na velké množství darů převodem, rychlým převodem, platební kartou aj. se budou na sbírkovém účtu postupně objevovat tak, jak budou přicházet a budou zpracovány. Stejně tak ze sbírkového účtu bude odcházet podpora a pomoc těm, pro které byla sbírána. Jako každá veřejná sbírka i tato podléhá vyúčtování a kontrole nadřízených orgánů dle zákona. A dále také finančnímu auditu, který jako Nadace Via podstupujeme každý rok.

Je možné, aby přes Darujme.cz poslala dar právnická osoba? Je i v takovém případě možné vystavit potvrzení o daru?

Ano. Darovat mohou stejně jako fyzické osoby, jen při darování nelze vyplnit údaje za firmu (pouze za fyzickou osobu). Toto lze doplnit a upravit u potvrzení o daru, které na vyžádání vystavíme. Firemní údaje lze případně změnit v profilu na Darujme.cz (v tom případě je nutné se registrovat). Dar lze poslat z firemního účtu nebo zaplatit firemní kartou, případně lze dar poslat na sbírkový účet (Nadace Via uzavře darovací smlouvu).

Proč dochází k občasným výkyvům celkové vybrané částky na Darujme.cz směrem dolů?

Na widgetu sbírky jsou do celkového objemu darů započítány i přísliby darů, které se, pokud nejsou nakonec realizovány (selže autorizace daru, nebo dárce platbu z jiného důvodu nedokončí), opět odečtou. Proto dochází v čase i k poklesu.

Nadaci Via neznám. Je důvěryhodná?

Nadace Via již 23 let rozvijí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme grantové programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale výhradně od soukromých dárců. Za 23 let existence jsme podpořili více než 5 500 projektů v pětině všech obcí Česka. 388,5 milionů Kč jsme investovali do komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady a více než půl miliardy jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací díky Darujme.cz. Více na www.nadacevia.cz 

SYSTÉM DARUJME.CZ VYUŽÍVAJÍ

Armáda spásy Člověk v tísni Greenpeace Adra Lékaři bez hranic Dejme dětem šanci