Sokolská župa Budečská


Kultura, umění a historie Rozvojová spolupráce

Pamětní dům Zborov, Ukrajina

Sbírka se týká zajištění financí od sokolů, legionářů, odbojářů a dalších příznivců na koupení domu přímo sousedící s mohylou u Zborova na Ukrajině.

vybíráme od 30.6.2023

Pamětní dům Zborov, Ukrajina

216 100 Kč
vybráno 108 % z 200 000 Kč

přispělo

38 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Koupit dům na Ukrajině je v tuto chvíli docela divoký nápad. Věříme však, že není lepší čas pro obnovení Ukrajiny a posílení našeho přátelství než nyní. Češi, Slováci, naši krajané na Ukrajině a také Ukrajinci ocení společný projekt, který vychází z minulosti a zároveň vyjadřuje naději na společnou budoucnost v míru. 

Koupě domu u Zborova je symbolem přátelství, úcty a vzájemné podpory. Chceme, aby nám dům připomínal silné pouto, které mezi sebou máme. Dům je navíc pěkně situovaný v přírodě s ničím nerušeným výhledem na hřbitov a mohylu. K domu patří pozemek 1200 m2, kde chceme vybudovat odpočinkovou zónu s možností připojení karavanu nebo místa pro batůžkáře. Chceme šířit odkaz bitvy nerozdílně mezi všechny generace a skupiny lidí.

Bitva u Zborova na dnešní Ukrajině představuje jednu z nejdůležitějších událostí pro vznik samostatného státu během první světové války. Mít pamětní dům u bitevního místa je vzdáním úcty generacím vojáků, legionářů, sokolů, odbojářů umírajících za naši svobodu. Místa na Ukrajině jsou důležitá pro naši historii a zdá se, že i pro naši budoucnost. Pamětní dům bude víceúčelovým místem pro návštěvníky. Smyslem je vytvořit bezobslužnou, energeticky a ekonomicky udržitelnou budovu s využitím nových českých a slovenských technologií včetně vzdálené správy nemovitosti. Kdokoli si může rezervovat užívání domu online a podívat se na stav budovy a zároveň nabídnout k prohlížení skutečné dobové sbírky nebo archivní dokumenty z minulosti na obrazovce monitoru v několika jazycích. Chceme skutečně využít technologie jak pro řízení budovy, tak pro přiblížení minulosti.

Samotná koupě domu je sjednána na 200 000 Kč. Dalších 150 000 Kč bude použito na vypracování konceptu, jak postupovat při rekonstrukci, zajištění stavebního povolení, a pokud něco zbude, zajištění vodovodních, kanalizačních a elektrických přípojek objektu. Z domu a pozemku chceme vytvořit místo zastavení / muzeum / odpočinkovou zónu / místo pro přenocování, kde si návštěvník může dát jenom kávu a zamyslet se nad minulostí, přítomností i budoucností. Prvotní sbírku pro pořízení nemovitosti a přípravu rekonstrukce bude spravovat Sokolská župa Budečská. Skupina sokolů pod vedením župy Budečské přišla s nápadem vytvořit v rámci dvou humanitárních misí v listopadu 2022 a dubnu 2023 pamětní dům, kde byl Zborov vždy neopomenutelnou zastávkou. Pokud se vybere víc, posuneme se do další etapy a zahájíme rekonstrukci. Cílový majitel a budoucí provozovatel domu, který bude sdílet naši vizi, bude nezisková ukrajinská organizace spojená s českými a slovenskými krajany. Otevření pamětního domu chceme směrovat nejpozději k 110. výročí bitvy u Zborova na léto 2027.
Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu

Jen výš a výš!

Jiří Braný

Na historii ČR měly události na Ukrajině často velký vliv. Boje na Zborovu jsou spojeny se vznikem ČS legii a legie jsou svázaný se vnikem Československa. A dnes znovu se tvoří budoucnost ČR, Slovenské republiky a dalších evropských zemí na Ukrajině.

Rostislav Lariš

Děkujeme za připomenutí hrdinství našich vojáků.

Jana K.H.
1 000 Kč

Snad se tam bude možné brzy bezpečně podívat 🍀

David Vávra
2 000 Kč

Jestli to bude stačit.

Zdenek Veselý
2 000 Kč

Pro Ukrajinu a na paměť našich legií.

Radek Trtílek
5 000 Kč

Ať se dílo podaří...

Ondřej Červinka

Přidán příspěvek od účastníků akce Připomínka Dne válečných veteránů.

T.J. Sokol Žilina
3 700 Kč

Zborovským hrdinům – Nazdar!

Peter Szenasy
10 000 Kč