Dorostová unie, z.s.


Děti, mládež, rodina Sport a volný čas

Celoroční práce s dětmi a vedoucími

Církev v ČR nemá dostatek vedoucích a služebníků. Vytváříme výchovný systém, který podpoří snahu vedoucích vychovat z dětí samostatné a zodpovědné dospělé lidi, kteří budou pomáhat v růstu dalším. Nemáme ale dostatek finančních prostředků na dokončení a aktualizování systému, aby výchova byla stále praktická a odpovídala na změny ve společnosti. Hledáme 300 fanoušků a sborů, kteří finančně podpoří výchovný systém.

Celoroční práce s dětmi a vedoucími

400 Kč

přispěli

2 lidé
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Co je Dorostová unie?
Dorostová unie (dále jen „DU“) pomáhá vedoucím v práci s dětmi ve věku 6 až 15 let v klubech a skautských oddílech od roku 1999. Lokální týmy vedoucích celoročně vedou děti k zodpovědnému životu v lásce vůči Bohu, lidem i sobě. Vycházíme z vlastní osvědčené praxe a převzatých zkušeností jiných organizací. Vychováváme k zodpovědnosti systematicky a prakticky.

Vytváříme metodické materiály, zážitkové kurzy a tematické konference. Zajišťujeme vedoucím organizační, ekonomickou, právní a další praktickou podporu. Vyučujeme vedoucí a pomáháme jim všestranně růst. Hlavním partnerem DU je Církev bratrská. DU vedou členové Dorostového odboru Církve bratrské. Služby DU využívají i jiné církve a organizace.

Příklad z praxe o výchově
 • "Naším výchovným systémem prošla dívka, které když přišla do dětského klubu, bylo pouhých 13 let. Postupem času se zapojila do našich aktivit a na druhém Sjezdu dorostů v roce 2016, už vedla svůj vlastní taneční workshop. Později absolvovala kurz pro mladé vedoucí, následně Rádovskou a nakonec se stala mladší vedoucí v jednom dětském klubu. Dnes, ve svých 18 letech, sama vede další děti a pomáhá."  - Dan Jokl, předseda DU 

 • "Biblická stezka a jiné akce DU měly v době mého dospívání zásadní formativní vliv na všestranný rozvoj mé osobnosti. Pomohly mi růst ve víře a zároveň motivovaly k osobnímu studiu Bible. Zpětně si rovněž vybavuji řadu hezkých zážitků s kamarády. Stezka přirozeně přispívala ke stmelení kolektivu v dorostu i navazování přátelství napříč regionem. Věděli jsme, že nejsme sami, společně jsme se povzbuzovali ve víře a u toho si navíc užili spoustu zábavy." - Vít Hlásek, kazatel CB Praha 4 Jižní Město

Jádro výchovného systému DU
Cílem komplexního výchovného systému je učednictví čili vedoucí učí děti žít zodpovědný život v lásce vůči Bohu, lidem i sobě. Základ tvoří vlastní osvědčená praxe i převzaté zkušenosti jiných organizací (např. Junák - český skaut).

Ilustrace vykresluje výchovný proces, ve kterém si dítě osvojuje rozmanité znalosti a dovednosti spolu se zodpovědností za vlastní život. Mezi základní “vychovatele” patří vedoucí a vztahy v klubu/oddílu, program schůzek a výprav, zážitkové kurzy, celonárodní akce a individuální mentoring. Na konci výchovného systému stojí dospělý člověk, který se může stát rádcem nebo vedoucím v klubu/oddílu a v církvi. 


Nároky na vedoucí, průběh schůzek nebo výprav a mnohé další praktické zkušenosti jsme popsali v příručce, Kompas, pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů Dorostové unie.

Přínos DU tkví ve výchově. Hlavní rysy výchovného systému DU:

 • Všestranná výchova dětí probíhá systematicky a prakticky. 
 • Přistupujeme k výchově na individuální, regionální a celorepublikové úrovni.
 • Pravidelné celoroční aktivity pro děti v klubech a oddílech jsou klíčové.
 • Zážitkové kurzy Rádcovská 1 a 2 pro mladé vedoucí 15+ a Vedoucák pro starší vedoucí 18+ tvoří základ. 
 • Zhuštěný výchovný systém v jedné akci obsahuje „Biblická stezka“. 
 • Celorepublikový sjezd (Megasjezd, dříve Sjezd dorostů) a regionální sjezdy (Megasharewood)
 • Celoživotní vzdělávání (Čerpadlo, letní biblická škola OPEN IT).
 • Osobní doprovázení (mentoring a koučink).
 • Výměna zkušeností a impulzy pro vedoucí umět se přiblížit dnešním dětem.
Co zbývá dokončit?
Do současného návrhu výchovného systému zbývá dokončit: 
 • „Stezku“ (materiál na pravidelné schůzky),
 • „Nováčkovskou zkoušku“ (základní průvodce klubem/oddílem pro nováčky),
 • získat tým, se kterým bychom zorganizovali nový motivační kurz, „Rádcovská: Draft“ pro děti ve věku 12 až 14 let.

Podpořte tento projekt ještě víc a zapojte kamarády Založit dárcovskou výzvu