Michal Pilmann: Dárcovská výzva pro projekt Rozvoj dětské paliativní péče v České republice

115

vybíráme od 6.3.2024
28 500 Kč
vybráno 114 % z 25 000 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Oslava narozenin - dary


Vzhledem k tomu, že Saša vůbec nepije a Michal v podstatě taky ne, netrapte se, prosíme, s vymýšlením sofistikovaných darů (tj. lahví) a nic nenoste a hlavně přijďte na oslavu! A pokud byste přece jenom o daru přemýšleli, uděláte nám radost, když společně s námi případně přispějete na charitativní konto Nadace rodiny Vlčkových.
Nadace rodiny Vlčkových
Naším cílem je umožnit, aby mohli rodiče společně se závažně nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období svého života co nejvíce radosti – bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází. Proto se zaměřujeme na rozvoj dětské paliativní péče v České republice a vybudování sítě služeb, které odrážejí potřeby rodin pečujících o dítě se závažným onemocněním.

Cesta k rozvoji dětské paliativní péče vede přes rozšiřování řad odborníků, jejich vzdělávání, zatraktivnění oboru pro studenty medicíny a mladé lékaře, a také přes systémovou změnu. Dětská paliativní péče pomáhá rodinám v každé fázi nemoci, obvykle souběžně s léčbou. Vyžaduje zapojení celé řady odborníků, kromě lékařů a sestřiček i psychologů, duchovních, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a různě zaměřených terapeutů. 
  
  • Vyhlašujeme cílené grantové výzvy a rozdělujeme nadační příspěvky, kterými podporujeme rozvoj odborných aktivit a organizací, které se dětskou paliativní péčí zabývají. 
  • Studenty medicíny a mladé profesionály podporujeme ve vzdělávání v oboru dětské paliativní péče prostřednictvím stipendijního programu. 
  • Zapojujeme se v rámci široké profesionální platformy do prosazování co nejrychlejších změn českého systému podpory rodin s vážně nemocnými dětmi. Tyto rodiny se kvůli omezené podpoře ze strany státu, zdravotních pojišťoven i dalších organizací zatím ocitají v situacích, které jsou pro ně extrémně náročné a často i neřešitelné. 
  • Budujeme CIBULKU, centrum dětské paliativní péče a lůžkový hospic.  
  
Zveme Vás, připojte se k nám.  
Společnými silami umožníme rodičům s nemocnými dětmi prožít i v nejtěžším období života co nejvíce radosti – bez ohledu na to, v jaké fázi nemoci se dítě nachází. Na každé chvilce záleží. 
  
Za Vaši laskavou podporu děkujeme. Velmi si jí vážíme. 

Moc se těšíme! M+I

Michaela Střelcová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace rodiny Vlčkových, projekt: Rozvoj dětské paliativní péče v České republice