Lenka Marianna Kremličková: Dárcovská výzva pro projekt Ptačí park Zbudovská blata

Pomozme založit nový ptačí park!

vybíráme od 5.6.2023
600 Kč
vybráno 400 % z 150 Kč

přispěli

2 lidé
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!

POJĎME ZBUDOVSKÝM BLATŮM VRÁTIT JEJICH PŮVODNÍ MOKŘADNÍ KRÁSU. PTÁCI NÁM BUDOU VDĚČNÍ!
 VYKUPME A OBNOVME LEGENDÁRNÍ ZBUDOVSKÁ BLATA! Založíme společně pátý ptačí park ČSO – další mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy? Nedaleko Českých Budějovic leží nejrozsáhlejší jihočeské louky, v minulosti brutálně odvodněné a svázané systémem melioračních kanálů. Pojďme obnovit původní blata, kdysi hnízdiště vzácných druhů ptáků jako jsou břehouši, vodouši, kolihy, čejky ad. Vykoupíme pozemky, vytvoříme tůně, zrušíme podzemní meliorace, tak abychom vrátili do krajiny vodu a s ní i mokřadní ptáky. PRÁVĚ TEĎ MÁME JEDINEČNOU MOŽNOST ZALOŽIT PTAČÍ PARK VYKOUPENÍM 11 HA NA ZBUDOVSKÝCH BLATECH A V OKOLÍ. PLATIT ALE MUSÍME JIŽ KONCEM ČERVNA. Za veškerou podporu srdečně děkujeme!! 
Česká společnost ornitologická
VYKUPME A OBNOVME LEGENDÁRNÍ ZBUDOVSKÁ BLATA! Společně jsme založili pátý ptačí park ČSO – další mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy. Nedaleko Českých Budějovic leží nejrozsáhlejší jihočeské louky, v minulosti brutálně odvodněné a svázané systémem melioračních kanálů. Pojďme obnovit původní blata, kdysi hnízdiště vzácných druhů ptáků jako jsou břehouši, vodouši, kolihy, čejky ad. Vykoupíme pozemky, vytvoříme tůně, zrušíme podzemní meliorace, tak abychom vrátili do krajiny vodu a s ní i mokřadní ptáky. PRÁVĚ TEĎ MÁME JEDINEČNOU MOŽNOST ROZŠIŘOVAT A ROZVÍJET PTAČÍ PARK ZBUDOVSKÁ BLATA. Za veškerou podporu srdečně děkujeme!!
Zbudovská blata jsou nejen dějištěm knihy Karla Klostermanna Mlhy na Blatech. Tyto, pro českou krajinu netypicky rozsáhlé louky obklopené rybníky, jsou i legendární ornitologickou lokalitou, ležící nedaleko Hluboké nad Vltavou.

Podívejte se na video, které je tematicky věnované Zbudovským blatům i knize Karla Klostermanna.


Zbudovská blata byla ovšem ve 20. století odvodněná systémem melioračních kanálů, krásné meandry Bezdrevského potoka narovnány, mokřiny vysušeny a s tím zmizela i většina hnízdících ptáků. Přesto se zde stále rádi zastavují aspoň během migrace. Jeden z nejvzácnějších českých bahňáků – břehouš černoocasý, se zde dokonce pokouší, bohužel většinou neúspěšně, hnízdit. Je to ovšem jeho poslední známé hnízdiště v Česku. Společně s dalšími ptáky jej lákají výjimečně rozsáhlé luční plochy, které jen tak někde nenajde. Dříve vlhké louky, které má tak rád, vlivem meliorace vyschly.

POJĎME ZBUDOVSKÝM BLATŮM VRÁTIT JEJICH PŮVODNÍ MOKŘADNÍ KRÁSU. PTÁCI NÁM BUDOU VDĚČNÍ!
Na obrázku je vidět rovné, zregulované koryto Bezdrevského potoka, vlevo pak stopy původních meandrů. První pozemky vykupujeme přibližně uprostřed fotografie, mezi potokem a tratí.

Právě v této cenné ornitologické lokalitě se nám podařilo vykoupit téměř 11 ha pozemků.  Z toho téměř 4 ha přímo v zájmové oblasti nedaleko Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků, představující poslední zachované zbytky původních Blat. Zbytek byla orná půda, kterou jsme směnili za luční porosty uvnitř parku. Nově se nám podařilo rozšířit park o dalších 1,7 ha pozemků u PR Mokřiny u Vomáčků i na druhé straně směrem k Dívčicům.
 
Nyní intenzivně jednáme o možnostech odkupů dalších pozemků, které jsou v dané lokalitě. Dary, které získáme navíc, budou tedy použity na další výkupy, ale i na první důležité kroky k návratu mokřadních luk. Děkujeme!

POMŮŽETE S VÝKUPEM POZEMKŮ V PÁTÉM PTAČÍM PARKU ZBUDOVSKÁ BLATA? 

Na vykoupených pozemcích:

  • vybudujeme mělké tůně
  • zrušíme podzemní meliorace
  • vrátíme vodu do krajiny
  • obnovíme původní přirozené meandry Bezdrevského potoka
  • zavedeme pastvu odolnými velkými kopytníky
  • nezapomeneme ani na lidi, připravíme naučné cedule a zorganizujeme exkurze pro veřejnost
Při správě ptačího parku chceme spolupracovat a udržovat dobré vztahy s dalšími hospodáři v okolí - místními zemědělci, obcemi, krajem. Naším cílem je především vytvoření pravidelného hnízdiště pro velmi vzácné bahňáky břehouše černoocasé a kolihy velké (ty již několik let v Česku nehnízdí, ale opakovaně se na Zbudovských blatech vyskytují).  Věříme, že ptačí park poskytne zázemí i mnoha dalším vzácným druhům, jako jsou čejky chocholaté, vodouši rudonozí, slavíci modráčci, kalousi pustovky, pisily čáponohé, tenkozobci opační a další.

Ostatně i ve starém českém filmu Mlhy na Blatech, natočeném v r. 1943 podle knihy Karla Klostermanna, hrají ptáci důležitou ilustrační roli a pro film byly použity natočené záběry mokřadních ptáků od známého fotografa a kameramana Václava Jana Staňka, prvního autora českých přírodovědných filmů.

Koliha velká a břehouš černoocasý – hlavní cílové druhy, v jejichž vyhnízdění doufáme.

Tento další pozemek, v těsné blízkosti přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků (která je vidět jako pruh rákosí vzadu na fotce), zachovalém zbytku původních blat, je již ve vlastnictví ČSO.

Zbudovská blata jsou opravdu výjimečným komplexem lučních porostů. Po opětovném zamokření ideální prostředí pro větší druhy bahňáků, jako jsou právě břehouši a kolihy.


ZA PODPORU SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Česká společnost ornitologická, projekt: Ptačí park Zbudovská blata