Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

KRUMLOVSKÁ 11 - VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ 2023

vybíráme od 1.5.2023
0 Kč
vybráno 0 % z 14 030 Kč

zbývá

45 dní
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
V neděli 12. 11. 2023 proběhne v Českém Krumlově již V. ročník svatomartinského dobročinného běhu KRUMLOVSKÁ 11 (K11). Sportovně společenská dobročinná akce pro běžce i neběžce a jejich rodiny je věnována na podporu Osobní asistence.
Když nechcete nebo nemůžete běžet, je tu pro vás i letos VIRTUÁLNÍ STARTOVNÉ
Každý rok přibývá Osobní asistenci klientů i zájemců o službu. V roce 2020 jsme zajišťovali asistenci pravidelně 45ti klientům, loni i předloni již 58 klientům. V roce 2023 to bude ještě více.
 
Aby bylo možné službu zajišťovat více lidem, neobejde se Osobní asistence bez podpory řady podporovatelů. Krumlovská 11 je jednou z tradičních akcí na podporu seniorů a dětí se zdravotním postižením, kteří asistenci potřebují. Poslední ročník umožnil díky startovnému, řadě partnerů, dárců a v neposlední řadě i díky množství dobrovolníků, kteří s akcí pomáhají, zajistit přes 200 hodin asistence navíc.

PŘIDEJTE SE K NÁM! Každých darovaných 610 Kč umožní 1 hodinu asistence navíc. A pro naše klienty je každá hodina asistence skutečným darem. 610 Kč je částka, která zahrnuje v průměru veškeré náklady na zajištění asistence, tedy jak mzdu asistentky/asistenta, tak vedení služby, účetnictví, cestovné, poměr na školení, nájemné, energie, telefony, náklady na provoz automobilů asistence atd.
 
PROČ PODPOŘIT K11?
  • Výtěžek z akce (tedy i z virtuálního startovného) jde na podporu klientů Osobní asistence. V případě výběru cílové částky z virtuálního startovného bude moci Osobní asistence zajistit seniorům a dětem s postižením dalších min. 23 hodin profesionální pomoci.
  • Všichni dárci pak samozřejmě v případě zájmu obdrží potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění. Svatomartinská K11 je tak trochu jiný závod. Mnozí účastníci musejí přinášet osobní oběť. Kromě uběhnutí 11 km v kopcovitém terénu (případně 5,5 km při štafetě dvojic) je pro běžce po doběhu mj. přichystána příjemně osvěžující listopadová koupel v honobránském rybníku (bez koupele přichází časová penalizace). I oni budou rádi za to, že jejich úsilí bude podpořeno vašim virtuálním startovným.

Za každý dar i za naše klienty děkujeme! 

Více info ke K11: http://krumlovska11.cz     
Více o Osobní asistenci třeba ZDE.

 
P.S. Běháte, ale v den konání K11, tedy 12. 11. 2023 nemůžete? Zapojte se do projektu „Běhej celý rok“.  ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám dětí i dospělým se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností. Každý rok zajistíme více než 10tisíc hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším i ke stovce let.          
 

Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 8 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory dotací od státu, kraje, měst a darů nadací, firem a lidí ochotných darovat druhým.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Více třeba zde.icos.krumlov.czP.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM