Tomáš Zunt: Dárcovská výzva pro projekt OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM

BĚHEJ CELÝ ROK pro Osobní asistenci

vybíráme od 10.11.2022
11 465 Kč
vybráno 76 % z 15 000 Kč

přispělo

8 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Běhat je skvělé, běhat pro něco ještě lepší:). V Icosu se snažíme udržovat ve formě:). Od roku 2018 pořádáme charitativní sportovně společenskou akci - svatomartinský běh: Krumlovská 11. Ta však trvá jeden den. Na K11 navazuje akce "Běhej celý rok". Zapojit se může každý. Každý uběhnutý kilometr pomáhá klientům Osobní asistence, tedy dětem se zdravotním postižením a seniorům, kteří se neobejdou bez pomoci druhých.  

Jsi pravidelný běžec a chceš svým během podpořit i druhé? 

Zapoj se do celoroční běžecké výzvy "Běhej celý rok".
Nic však není zadarmo:). Každý uběhnutý km tě bude stát 1 Kč. Ale každých 610 km, které běžci uběhnou, přinese hodinu asistence navíc
Každý rok končí tato běžecká výzva pár dnů před konáním sportovně společenské charitativní akce Krumlovská 11 (vždy v neděli kolem sv. Martina). Nejlepší běžce na akci oceníme. 

Pro zapojení do výzvy nás kontaktuj:

info@krumlovska11.cz nebo 774 292 622, Mgr. Květa Škrabalová, ICOS 

Jak to funguje?

Své výkony můžeš zaznamenávat do sdílené tabulky a porovnávat zde časy s ostatními běžci. 
Tabulka ti zároveň počítá částku, kterou bys měl nejpozději v závěru výzvy přispět na podporu krumlovské Osobní asistence, částky lze samozřejmě posílat i průběžně, a to prostřednictvím zabezpečené platební brány na této stránce.

V roce 2022 tato výzva skončila 9. 11. 2022 a přinesla 9 869 Kč.
Od 10. 11. 2022 až do 8. 11. 2023 pak ihned navazuje tato nová pokračující výzva - nejpozději k 8. 11. 2023 bys měl tedy mít aktuální údaje v tabulce a zaslat vyběhanou částku.
Krumlovská 11 se uskuteční v roce 2023 v neděli 12. 11.
Částky zaslané po tomto datu se budou automaticky započítávat do dalšího ročníku.

Každému běžci-dárci rádi zašleme potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění.

Kolik musíme společně naběhat km?
Hodně :). Hodina asistence stojí dnes v průměru 610 Kč (se všemi spojenými náklady). Ale každá hodina navíc je pro klienty Osobní asistence skutečným darem.


Za rok 2022 jsme společně vyběhali téměř 10 tisíc korun/km. Dalších 101 tisíc Kč přinesla v roce 2022 Krumlovská 11. Asistence tak mohla zajistit svým klientům až 200! hodin navíc. Kolik vyběháme za další rok? 
Děkujeme.  
ICOS Český Krumlov, o.p.s., provozovatel Osobní asistence. 

Více info také na 
P.S. Nechce se ti, nebo nemůžeš běhat? Přispět přes zabezpečený portál může každý. Děkujeme. 

V roce 2023 výzva "BĚHEJ CELÝ ROK PRO OSOBNÍ ASISTENCI" přinesla díky  11.465 Kč!
DĚKUJEME!


Výzva předcházela V. ročníku Krumlovské 11 - dobročinného běhu, který se uskutečnil v neděli 12. 11. 2023. A byl opět rekordní. Rekordní účast, rekordní výtěžek pro Osobní asistenci, krásné počasí. A k naší radosti jsme zde mohli ocenit i nejlepšího běžce "Běhej celý rok pro Osobní asistenci". Byl jím opět Pavel Špachman. Pavel naběhal od za necelý rok pro Osobní asistenci 2596 Km! Děkujeme!

Podaří se nám do příštího listopadu společně vyběhat ještě více hodin Osobní asistence? 
Od 21. 11. 2023 je zveřejněna navazující výzva "Běhej celý rok pro Osobní asistenci, která končí před VI. ročníkem K11. Ten se uskuteční 10. 12. 2024.

Od 10. 11. 2022 je spuštěna nová výzva "BĚHEJ CELÝ ROK PRO OSOBNÍ ASISTENCI", která skončí 8. 11. 2023 před V. ročníkem Krumlovské 11 (předpokládané datum V. ročníku je neděle 12. 11. 2023).

V roce 2022 výzva "BĚHEJ CELÝ ROK - BĚHEJ PRO OSOBNÍ ASISTENCI" skončila 9. 11. 2022. A díky běžcům, kteří se do výzvy zapojili, přinesla 9 869 Kč. DĚKUJEME! 
Výzva předcházela IV. ročníku Krumlovské 11 - dobročinného běhu, který se uskuteční v neděli 13. 11. 2022. Na něm oceníme i nejlepšího z běžců předcházející výzvy. 

Podaří se nám do příštího listopadu společně vyběhat ještě více hodin Osobní asistence?  

Založení výzvy

ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Seniorům, dětem (od 1 roku věku) i dospělým se zdravotním postižením pomáháme žít co možná nejběžnějším způsobem života. V domácnosti, ve školách - všude, kde je potřeba. OSOBNÍ ASISTENCE umožňuje mnoha starším lidem i dětem zůstávat doma, aniž by museli využívat ústavního zařízení, dětem s postižením usnadňuje pobyt ve školách, školkách, …
Tým osobních asistentek pravidelně pomáhá téměř šesti desítkám seniorů se sníženou soběstačností, dětem i dospělým se zdravotním postižením. Každý rok zajistíme více než 10 000 hodin přímé péče v příhraničních regionech jižních Čech. Někomu každý den, jinému třeba jen hodinu týdně.  Počet zájemců o službu však permanentně roste.

Staráme se o klienty například s dětskou mozkovou obrnou, Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou, autismem či roztroušenou sklerózou. Našim nejmladším svěřencům je pár let, těm starším přes stovku let.          
 
Díky služebním automobilům se dostáváme za klienty i v odlehlých částech regionů, díky speciálním úpravám můžeme zajišťovat i převoz imobilních klientů.
Ročně co do počtu kilometrů objedou naše vozy za klienty a s klienty několikrát zeměkouli, přestože se většinou pohybují jen ve dvou regionech.

Vzhledem ke stárnutí populace poptávka po Osobní asistenci stále roste.

Kolik to stojí?  Téměř 9 milionů korun ročně. Ze zákona jde o sociální službu částečně hrazenou, klienti tak část nákladů hradí ze státního příspěvku na péči. Díky tomu máme každoroční příjem něco přes 1,5 mil. Kč. Zbytek pak stačí:) zajistit a složit za podpory státu (ta činí ale pouze cca 2/3 nezbytných nákladů), kraje, měst a darů nadací, firem a ochotných lidí.

Za každý dar děkujeme. Pomůže druhým.

 
Z reakcí na naši Osobní asistenci: 
„Jsem tělesně postižený od 1 roku života, snažil jsem se s tím poprat a zvládnout vše sám. Bohužel s přibývajícím věkem [ …] se můj zdravotní stav zhoršil. [ …] Po propuštění z nemocnice využívám vaše služby – koupání, oblékání a další pomoc. Děkuji vám za vaši péči, připadám si jako v nebi. Díky vaší asistenci se problém vyřešil, už nejsem ve stresu a vždy se těším na popovídání!“ Josef, 62 let

"Se službou Osobní asistence jsme velmi spokojeni. Asistentky učí Matěje základním potřebám a zároveň si s ním hrají a malují. Mají příznivý vliv na mého syna. Z každé návštěvy je nadšen. A zároveň i já můžu využít čas pro sebe,“ maminka Matěje, za nímž dojíždíme od roku 2017 (Matěj má specifické kombinované postižení: Syndrom Dravetové, ADHD a autistické rysy. S nemocí se pojí epileptické záchvaty, Matěj tedy musí být neustále pod dohledem). 

Osobní asistenci provozuje obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov od roku 2008. ICOS je mj. držitelem prestižního ocenění Neziskovka roku 2016 - 2. místo v kategorii střední neziskovka. V roce 2020 pak ICOS získal (také 2. místo) v ceně hejtmanky Jihoč. kraje za společenskou odpovědnost. Na sklonku roku 2021 obdržel ICOS prestižní ocenění Značka spolehlivosti a může se tak pyšnit titulem Prověřená veřejně prospěšná organizace. V roce 2022 si pak ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Více třeba zde.


icos.krumlov.czP.S. Podpořit Osobní asistenci, respektive nákup potřebného automobilu pro Osobní asistenci se rozhodlo devět kolegyň, které v měsíci listopad 2017 až březen 2018 slavily narozeniny. Nechtěly dárky, chtěly koupit Osobní asistenci auto. Narozeninovou výzvu včetně neodolatelného videa najdete ZDE.  Díky vám, dárcům jsme mohli pořídit další nezbytné automobily i v následujících letech. Děkujeme! 
Další dárcovské výzvy na osobní asistenci jsou uvedeny níže.Díky za Vaší práci pro ty, co to potřebují! A zároveň děkuji za to, že to naše běhání dává větší smysl!
Váš Špachy

Pavel Špachman
323 Kč

Letos jsem toho nezvládl moc naběhat, stárnu zřejmě, ale něco jsem pro Osobní asistenci naběhal přeci jen. Díky za motivaci běhat pro něco skvělého! Jinak bych možná neběhal:)

Slabý, ale snaživý běžec

Přijměte srdečné a hluboké díky za to, že tady, v našem městě, pro naše blízké, jste.

Petra Podskalská
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
ICOS Český Krumlov, o.p.s., projekt: OSOBNÍ ASISTENCE USNADŇUJE ŽIVOT DĚTEM I SENIORŮM