Forvia Faurecia Písek: campaign for project Tištěné informační materiály do každé ordinace

Movember 2022

we started on 2022-11-07
€63
raised 32 % out of  €197

supported by

6 people
This campaign is already closed. Thank you!
DONATE TO THE VOLUNTARY COLLECTION FROM 07.11.2022!
Together with November, we also have MOVEMBER – this is a worldwide charity event that tries to raise awareness of men's health – especially male diseases such as testicular cancer and prostate cancer.

We have already participated in this campaign in the past, so it is no surprise that we are joining this year as well!
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
Nadační fond podporuje vydávání informačních materiálů sloužící ke zvýšení informovanosti české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Tyto materiály distribuujeme do ordinací odborných lékařů a i vy si je můžete zdarma vyžádat na webových stránkách Nadačního fondu www.muziprotirakovine.cz. Podle posledních údajů Národního onkologického registru bylo v roce 2015 bylo odhaleno 7 049 mužů s nádorem a 1 440 mužů na něj zemřelo. V rozvinutých zemích je karcinom prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Důležitým faktorem ovlivňujícím výskyt rakoviny prostaty je vedle zdravého životního stylu i věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet zachycených nádorů prostaty resp. riziko, že daný muž tímto typem nádoru onemocní. Proto je velmi důležité zvyšovat informovanost české, zejména mužské, populace , nejen o prevenci, diagnostice a léčbě karcinomu prostaty a především je informovat o důležitosti včasné prevence.

👍💪

Tomas Beranek
CZK 100

FAS Písek

Barbora Hanusová