Forvia Faurecia Písek: Dárcovská výzva pro projekt Tištěné informační materiály do každé ordinace

Movember 2022

vybíráme od 7.11.2022
1 600 Kč
vybráno 32 % z 5 000 Kč

přispělo

6 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
PŘISPĚJTE DO DOBROVOLNÉ SBÍRKY OD 07.11.2022!

Spolu s listopadem tu máme i MOVEMBER.

Již v minulosti jsme se do této kampaně zapojili, proto není překvapením, že se přidáváme i letošním roce! 
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ
Nadační fond podporuje vydávání informačních materiálů sloužící ke zvýšení informovanosti české populace o problematice prevence, diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Tyto materiály distribuujeme do ordinací odborných lékařů a i vy si je můžete zdarma vyžádat na webových stránkách Nadačního fondu www.muziprotirakovine.cz. Podle posledních údajů Národního onkologického registru bylo v roce 2015 bylo odhaleno 7 049 mužů s nádorem a 1 440 mužů na něj zemřelo. V rozvinutých zemích je karcinom prostaty nejčastějším nádorovým onemocněním mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických příčin. Důležitým faktorem ovlivňujícím výskyt rakoviny prostaty je vedle zdravého životního stylu i věk – s rostoucím věkem se zvyšuje i počet zachycených nádorů prostaty resp. riziko, že daný muž tímto typem nádoru onemocní. Proto je velmi důležité zvyšovat informovanost české, zejména mužské, populace , nejen o prevenci, diagnostice a léčbě karcinomu prostaty a především je informovat o důležitosti včasné prevence.

👍💪

Tomas Beranek
100 Kč

FAS Písek

Barbora Hanusová
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, projekt: Tištěné informační materiály do každé ordinace