Okamžik, z. ú.: Dárcovská výzva pro projekt RODIČE NEVIDÍ, POMOZ MI PROSÍM SE ŠKOLOU!

Vánoční benefiční koncert Okamžiku

vybíráme od 25.10.2022
19 790 Kč
vybráno 25 % z 80 000 Kč

přispělo

25 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Srdečně vás zveme na Vánoční benefiční koncert, který pořádáme ve čtvrtek 1. prosince 2022 v 19 hodin v ATRIU na Žižkově, abychom pomohli nevidomým rodičům. Přijďte se vánočně naladit a zároveň podpořit dobrou věc!
Záštitu nad koncertem převzala houslistka Pražské komorní filharmonie Hana Kubisová. Na klavír ji doprovodí Slávka Vernerová Pěchočová z Dvořákova klavírního kvarteta. 
S pestrým programem vystoupí také nevidomí hudebníci: vokální trio MAKABARA, Adam Blažek a Kamila Koncová. Můžete se těšit na klasické i méně známé koledy, ale i na skladby s vánoční tematikou v jazzovém ladění. 

Chcete-li získat vstupenku, jednoduše poukažte přes tento dárcovský portál zvolenou částku a my vám obratem na e-mail, který jste zadali, pošleme příslušný počet vstupenek. Vstupenky nejsou číslované. Vybrat si můžete hned z několika cenových relací. Záleží tedy jenom na vás a vašich možnostech, jakou částkou se rozhodnete projekt na podporu nevidomých rodičů podpořit:
 
za 360 Kč získáte 1 vstupenku a podpoříte dvě hodiny asistence
za 600 Kč získáte 1 vstupenky a podpoříte tři hodiny asistence
za 720 Kč získáte 2 vstupenky a podpoříte čtyři hodiny asistence
za 1200 Kč získáte 2 vstupenky a podpoříte proškolení jednoho nového asistenta
za 4500 Kč získáte 2 vstupenky a podpoříte půl roku asistence pro jednu rodinu
za 9000 Kč získáte 2 vstupenky a podpoříte rok asistence pro jednu rodinu
 
Výtěžek z koncertu a s ním spojené sbírky nám umožní bezplatně nabízet pomoc stávajícím devíti rodinám a zároveň rozšiřovat program mezi další rodiče. S vaším příspěvkem zaplatíme asistentům mzdu, a nevidomí rodiče tak budou moci i nadále pravidelně využívat pomoci odborně proškolených a vedených asistentů.
 
Pokud nemůžete na koncert přijít, a přesto byste nevidomé rodiče chtěli podpořit, můžete vámi zvolenou částku poukázat ZDE

Děkujeme za jakýkoliv dar! Má to smysl!

Bližší informace:
Marie Matějů, 733 124 213,  m.mateju@okamzik.cz.
Okamžik, z.ú.
Jak naučím svoje dítě číst a psát, když nevidím? Tuto a spoustu dalších otázek si klade nevidomý rodič, když jeho dítě nastupuje do školy. Vzhledem ke svému zrakovému handicapu nemohou totiž nevidomí rodiče svým vidícím dětem pomoci se vším, co po nich škola vyžaduje. V tom jim pomáhají naši speciálně vyškolení asistenti. Ti pravidelně docházejí k nim domů a podporují je v oblastech, kde je zrak nezbytný. Díky vašemu daru můžeme těmto rodinám pomoc nabízet bezplatně, proškolovat nové asistenty a rozšiřovat tuto službu mezi větší počet rodin.

Podpořte nevidomé rodiče při vzdělávání dětí 

Představili jste si někdy, jak to chodí v rodinách, kde jsou oba rodiče nevidomí? 
 
Nevidomí rodiče při péči o děti narážejí na spoustu bariér. Zvláště obtížným obdobím je pro ně zejména nástup jejich dítěte do školy. Proto jsme v Okamžiku vymysleli program, v němž speciálně proškolení asistenti docházejí do rodin a pomáhají zrakově postiženým rodičům a jejich dětem ve věku 4 až 15 let s předškolní a školní přípravou. A nejen to. Podporují děti i v jejich mimoškolních aktivitách, výtvarně spolu tvoří nebo hrají vzdělávací hry. Zároveň dobře rozumí potřebám nevidomých rodičů, spolupracují s nimi, aktivně je zapojují do školní přípravy jejich dítěte a usnadňují jim komunikaci se školou. 
 
Jak to nyní funguje?
Program vznikl těsně před pandemií Covid-19, což se po prvotním šoku ukázalo být jako nejlepší načasování. Díky spolupráci s asistenty zvládly rodiny i to nejtěžší období distanční výuky. Také dnes, kdy už děti chodí do školy prezenčně, se rodiny mohou na své asistenty spolehnout. Společně se s dětmi učí číst a psát, vypracovávají domácí úkoly, vyplňují různé pracovní listy, procvičují grafomotoriku, trénují logopedická cvičení, věnují se výtvarným činnostem, kontrolují notýsky a sešity, nakupují školní pomůcky a mnoho dalšího. 
 
V tomto školním roce programu využívá devět  rodin, což znamená zhruba 500 hodin odborné pomoci v rodinách ročně a další hodiny distanční pomoci od koordinátora projektu. 
 
 
 Na co váš dar použijeme?
 
Finance z této sbírky nám umožní bezplatně nabízet pomoc stávajícím rodinám a zároveň rozšiřovat program mezi další. S vaší pomocí zaplatíme asistentům jejich mzdu. Nevidomí rodiče tak budou moci i nadále pravidelně využívat pomoc odborně proškolených a vedených asistentů.

Více o nás naleznete na www.okamzik.cz nebo na našem FB.
Pomůže nám každá darovaná částka,  jednorázově či pravidelně.
Děkujeme za vaše dary i za sdílení sbírky!
 
 Ohlasy nevidomých rodičů

„Jednoznačně musím napsat, že naše asistentka je naprosto super!!! Veškeré školní těžkosti snášíme přijatelně jen díky ní. Moc hezky s dcerou zachází. Děláme společně pěkné referáty. Umí si poradit, i když se dceři zrovna nedaří. Bez ní bychom to nejspíš ani nezvládli. Velmi děkuji za možnost takové spolupráce. Je užitečná a v této době maximálně potřebná.“

„Asistentku jsme využívali hlavně při kontrole domácích úkolů. Já sice dceru zkontroluji podle toho, co mi přečte a řekne, ale to, že v jednom slově jí chybí háček, ve druhém čárka, už nevidím. Dále nám asistentka pomáhala při vyplňování různých papírů v průběhu školního roku, psaní omluvenek, při podpisu úkolů nebo žákovské knížky, doprovázela mě na třídní schůzky nebo při nakupování školních pomůcek. Pokud měla dcera před písemkou, zkoušela ji z látky, kterou se měla naučit. Spolupráce probíhala po všech stránkách bez problémů.“

„I v minulém školním roce nám byla spolupráce s asistentkou velkou pomocí. Především oceňujeme možnost scházet se plynule pořád se stejnou asistentkou, protože tak může dceřinu školní přípravu sledovat dlouhodobě a pomoci nám udělat si představu nejen o konkrétním úkolu, ale i o celkovém vývoji, v čem udělala dcera pokroky a podobně. Už jsme sehraný tým, takže nám práce pěkně odsýpá. Perfektní je také pravidelnost, s jakou se scházíme, můžeme s pomocí každý týden počítat, takže když dcera chce např. vyrábět něco, na co se s ní sama necítím, můžu naprosto konkrétně říct, že fajn, ve čtvrtek s asistentkou se tomu budeme věnovat. Dokud tento program nebyl, byl můj příslib obvykle trochu neurčitý ve smyslu „až bude s kým, tak to zkusíme“ a někdy tím pádem na realizaci ani nedošlo.“

Ať se to zítra vydaří!!!

Martin Matějů

mějte všichni požehnaný čas nadcházejících Vánoc, s laskou, Henry

Henry Grossmann

Všem přeji krásný, požehnaný čas Vánoc mír a lasku, hojnost. Henry

Henry Grossmann

Love and peace

Kateřina Masaříková
720 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Okamžik, z.ú., projekt: RODIČE NEVIDÍ, POMOZ MI PROSÍM SE ŠKOLOU!