CZ / EN
Vojtěch Sedláček: Dárcovská výzva pro projekt NEJDŘÍV STŘECHA

Vojta pro Nejdřív střechu

vybíráme od 6.9.2022
94 900 Kč
vybráno 22 % z 432 000 Kč

zbývá

1 den

přispělo

38 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Darujte lidem bez domova střechu nad hlavou. Veškeré Vámi darované prostředky zajistí ubytování v noclehárnách nebo azylových domech lidem, kteří se ocitli na ulici. 

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže jim při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. 

"Člověk na ulici bez prostředků je vždycky nějakým způsobem zraněný, ze sociálního pohledu dokonce zraněný těžce. Je s podivem, v kolika případech poměrně malá pomoc stačí, aby nepadl do trvalého bezdomovectví, ale postavil se na vlastní nohy a odešel po svých," uvádíVojtěch Sedláček, předseda správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a zakladatel projektu Nejdřív střecha.

Sbírkou chceme vybrat 432 000 korun, což umožní nejen ubytovat 60 lidí bez domova během nadcházející zimy, ale také pomoci jim dostat se z ulice zcela. Mnohdy i 1000 Kč může vyřešit situaci člověka, který se právě ocitl na ulici. Pokud chcete pomáhat s námi, zapojte se do výzvy Vojtěcha Sedláčka a darujte střechu nad hlavou těm, kteří jsou odhodláni začít znovu. 
 
Foto: Kevin V. Ton

Nejdřív střecha pomáhá těm, kteří:
 
  • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
  • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života,
  • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Darujte lidem bez domova střechu nad hlavou. Veškeré Vámi darované prostředky jdou na ubytování.
Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt NEJDŘÍV STŘECHA podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí znovu se nadechnout a pomůže při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.
 
Projekt je určen těm, kteří:
  • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
  • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života,
  • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Každému novému klientovi je poskytnut jeden měsíc ubytování zdarma. Získání druhého měsíce je na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s klientem zařazeným do projektu setká dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do projektu mohou mít i klienti, kteří již byli dříve přijati, ale na ubytování nenastoupili. 
 
Veškeré získané prostředky od dárců jdou na ubytování. Provozní náklady projektu hradí Vojtěch Sedláček a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Více informací o projektu na www.nejdrivstrecha.cz.
 

Ať se daří!

Dárce
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, projekt: NEJDŘÍV STŘECHA