Petra Pfeiferová: Dárcovská výzva pro projekt Smutek změněný v radost

Postel pro Kleofáše

vybíráme od 10.6.2022
7 800 Kč
vybráno 29 % z 27 000 Kč

přispělo

12 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Slavím kulatiny a s pokorou i laskavostí se k tomu hlásím. Ráda bych Vaším prostřednictvím obdarovala Hospicovou péči sv. Kleofáše, kde stále potřebují nové elektrické postele pro své klienty. 
Víte, že 26 let života prospíme? A že 7 let života strávíme jen tím, že se v posteli převalujeme a nemůžeme usnout? Kvalitní elektrická postel je v závěru života neocenitelným pomocníkem nejenom pro ležící pacienty, ale i pro ostatní pečující.  Nepotřebuji květiny, ani bonboniéry, ale pomoci spolu s Vámi dobré věci mi dává smysl. Děkuji, že se můžete i malým darem připojit.

S úctou 
Petra Pfeiferová


Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. začala poskytovat domácí hospicovou péči v září 2013 pro obyvatele Třeboňska a blízkého okolí. Domácí hospic pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku.
Naším posláním je umožnit pacientům důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. Péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také duchovní. Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Hospicová péče se tedy stará o pacienta, ale i jeho rodinu, komplexně – po stránce fyzické, psychické i duchovní.

Domácí (mobilní) hospicová péče

  • pomůže doma v pacientově rodině odborně pečovat o nemocného, který čelí problémům spojeným s nevyléčitelným onemocněním v poslední etapě svého života
  • je tu pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu
  • zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc
  • spolupracuje s praktickými lékaři
  • je dosažitelná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • nabízí zapůjčení kompenzačních pomůcek pro co největší pohodlí nemocného 
  • poskytuje pomoc při péči o zemřelého a provázení pozůstalých po smrti pacienta
  • organizuje setkávání rodin nemocných a pozůstalých
  • přestože není hrazena zdravotními pojišťovnami, je dostupná

Příspěvky od dárců budou z účtu Nadace Via jako provozovatele portálu Darujme.cz pravidelně převáděny na sbírkový účet č. 4640464389/0800. 
Více informací naleznete na https://www.kleofas.cz/o-nas. 

Účel konání veřejné sbírky je: Získání finančních prostředků pro podporu služeb Hospicové péče sv. Kleofáše, o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit k úhradě nákladů spojených s provozem služebních vozidel (jedná se o mobilní hospicovou službu poskytovanou v terénu), v rámci půjčovny kompenzačních pomůcek (nákup, revize, oprava zdravotních pomůcek), dále na nákup nezbytného spotřebního zdravotnického materiálu a zdravotních prostředků, pořízení kancelářských potřeb a úhradu mzdových nákladů (zdravotních sester a lékařů).

Všechno nejlepší, Peťo!

Jája
500 Kč

Vsechno nejlepší! Jsi nejlepší! ❤️

Peťa HáCé
500 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., projekt: Smutek změněný v radost