Harley-Davidson Praha Challenge: Dárcovská výzva pro projekt SÍLA PRO NEDOKLUBKO

H-D Praha Challenge 2023

vybíráme od 26.4.2022
13 500 Kč
vybráno 68 % z 20 000 Kč

přispělo

7 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Chceš podpořit Nedoklubko v rámci H-D Praha Challenge, ale nemůžeš se fyzicky zúčastnit? Jsi tu správně!

1. Pošli alespoň 500 Kč prostřednictvím této výzvy
2. Uběhni/ujdi/ujeď trasu ve tvaru srdce
3. ...aktivitu s námi sdílej na Facebooku nebo e-mailem

Harley-Davidson Praha Challenge je netradiční motocyklová soutěž, kde nevyhrává rychlost a síla, ale ten, kdo ujede co nejkratší vzdálenost mezi 10 předem danými body. Tučné startovné se střádá na hromadu a ta se v cíli dělí rovným dílem mezi absolutního vítěze – jezdce a dobrou věc, tedy Nedoklubko.
5. ročník soutěže startuje 13. 5. z Harley-Davidson Praha. Pokud se chceš zúčastnit fyzicky, mrkni sem: www.hdchallenge.cz.
Pokud soutěžit nechceš, ale rád bys Challenge a Nedoklubko podpořil/a alespoň vzdáleně, je tato výzva zde učena právě tobě!
Nedoklubko, z.s.
Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Poskytuje okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšuje povědomí o neonatologii v ČR i na mezinárodní úrovni. Pomáhá rodinám po předčasném porodu. Sdílí rady a informace, příběhy a zkušenosti. Předává víru a naději. Je tady pro ty, kteří ho potřebují.
Každý rok se v České republice narodí téměř devět tisíc miminek předčasně. Musí několik prvních týdnů i měsíců svého života prožít v inkubátoru či na vyhřívaném lůžku. Pro rodiče jsou tyto dny psychicky náročné. Především maminky trpí pocity beznaděje, selhání, bezmoci či strachu radovat se z narození miminka. V Nedoklubku víme, jak jsou první dny a týdny po předčasném porodu těžké! Prošly jsme tím také.
I my jsme byli v situaci, kdy jsme hledali informace a pomoc. I naše děti se narodily předčasně. A proto jsme tu pro tyto rodiny a také pro zdravotníky, kteří o ta nejmenší miminka pečují.


NAŠE ČINNOST

  • Podpora rodin a zdravotníků
Celý rok předáváme do všech neonatologických oddělení léčivé balíčky a tiskoviny pro rodiče, kterým se narodí miminko předčasně. Pravidelně podporujeme centra vybavením, které pomáhá zlepšit péči o miminka a maminky.

  • Podpora prevence a výzkumu
Informujeme o možnostech prevence v těhotenství. Vydáváme publikace nejen pro těhotné s rizikem předčasného porodu. Podporujeme výzkum příčin předčasných porodů přímou finanční pomocí a aktivně vyhledáváme těhotné ženy do tohoto výzkumu.

  • Psychologická pomoc a sdružování
Pravidelně publikujeme příběhy rodin pro podporu dalších, kterým se miminko narodí předčasně. Jsme aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně přidáváme nové informace, komunikujeme s rodiči i veřejností o všem, co je trápí nebo zajímá. Pořádáme akce pro rodiny, zdravotníky a všechny, kteří nás podporují. Budujeme sounáležitost se zdravotníky a rodinami po celý rok.

  • Zvyšování povědomí o problematice předčasného porodu
Spolupracujeme se zdravotníky a médii. Prostřednictvím našich kampaní zvyšujeme povědomí o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci a o možnostech péče o předčasně narozené děti.

💜 MŮŽETE NÁS PODPOŘIT JEDNORÁZOVĚ NEBO MŮŽETE BÝT NAŠÍM PRAVIDELNÝM DÁRCEM 💜


Děkujeme těm, kteří nám pomáhají  plnit naše poslání…

nedoklubko.cz


Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nedoklubko, z.s., projekt: SÍLA PRO NEDOKLUBKO