LP catering & events s.r.o.: Dárcovská výzva pro projekt Charita pro Ukrajinu

LP catering pomáhá Ukrajině

vybíráme od 1.3.2022
16 068 Kč
vybráno 8 % z 200 000 Kč

přispělo

14 lidí
Sbírka je již uzavřena. Děkujeme!
Šok, bezmoc, zoufalství, strach, nejistota, bolest ... každý z nás si vybaví nejen tato slova při sledování událostí, které zasáhly Ukrajinu.

Mnozí z nás ještě do středy 23.2.2022 pevně věřili, že zvítězí diplomacie, lidskost a alespoň špetka zdravého rozumu a k naprosto bezdůvodnému napadení Ukrajiny ze strany Ruska nikdy nedojde.
Kéž by bylo v našich silách pomoci všem zasaženým, obzvláště najednou rozděleným rodinám, jejichž ženy a děti zoufale, ve strachu a v mrazu čekají nekonečné hodiny na hranicích, aby se dostali do cizích zemí a do bezpečí. Daleko za sebou nechali své příbuzné, domovy, které již možná po útocích neexistují a neuvěřitelně statečné muže, snažící se ze všich sil ubránit svou zemi.

Děkujeme všem, kterým situace stejně jako nám není lhostejná a věříme, že pomocí této výzvy se nám podaří vybrat alespoň cílovou částku, kterou Charita využije pro pomoc takto krutě zasaženým lidem. 

Vybranou částku ještě navýšíme o 50.000 Kč.

Děkujeme, že pomáháte!
Charita Česká republika
Sbírka je určena na podporu lidí zasažených konfliktem na Ukrajině a slouží k zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické prostředky či přístřeší. Součástí pomoci je i poskytnutí psychologické podpory.
V reakci na útok ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a současnou eskalaci ozbrojeného konfliktu vyhlásila Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc zasaženým obyvatelům. Vleklý ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny, který přerostl v otevřenou válku prohloubil dramatickou situaci v zemi i dlouhodobou humanitární krizi.

Další desítky tisíc lidí byly nuceny uprchnout z oblastí bojů a potřebují pomoci se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem Charitou Ukrajina se v první fázi zaměřujeme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstávají ve válečné zóně nebo jsou nuceni uprchnout.

 
Situace na Ukrajině je již v současnosti alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky - zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci obyvatelům stiženým válkou podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu.
 

Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zvýšení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče na východní Ukrajině či podpořili vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí. 

Držte se. ❤️

Anna Klimšová
1 000 Kč

Our thoughts are with the people of Ukraine and praying for strength and peace.

Lynn Daniella Hoffmann
200 €
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Charita Česká republika, projekt: Charita pro Ukrajinu