Anna Bártů: Dárcovská výzva pro projekt Adopce nablízko

U Papuánců

vybíráme od 6.2.2022
73 551 Kč
vybráno 123 % z 60 000 Kč

zbývá

13 dní

přispělo

49 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Jmenuji se Anna Bártů, je mi 25 let a nedávno jsem dostudovala vysokou školu. Ráda bych použila své dary, schopnosti a také znalosti ze studií dál než v Brně.
Proto plánuji následující rok strávit na Papui Nové Guineji jakožto dobrovolnice v Salesiánském středisku. Budu zde vypomáhat v místní školce, škole a nízkoprahovém zařízení pro děti z chudinské čtvrti předměstí hlavního města Port Moresby.

Vaše sponzorské dary půjdou na náklady spojené s touto službou, konkrétně na zpáteční letenku (40 000,-), očkování (15 000,-) a víza (5 000,-). Pokud se vybere něco nad rámec této výzvy, částku smysluplně využiji na potřeby místních obyvatel.
Papua Nová Guinea je jedna z jazykově nejrozmanitějších zemí světa s více než 8 miliony obyvatel hovořícími asi 850 jazyky. Je také kulturně velmi bohatou zemí s hojným nerostným bohatstvím, jakým je zlato, ropa a zemní plyn, díky čemuž má významné postavení na světovém trhu. Ačkoliv je země v tomto ohledu bohatá, životní podmínky mnoha lidí jsou bídné. V Gabutu, předměstí hlavního města Port Moresby, žijí v komunitách lidé z různých kmenů, kteří přišli do města hledat práci s nadějí na lepší životní úroveň. Těmto lidem chybí základní zázemí, jakým je pitná voda, adekvátní strava, elektřina, vzdělávání a zdravotní péče.
Nejzranitelnější skupinou jsou děti. Chybí jim potřebná výživa a většina z nich nemá možnost chodit do školy. Právě jim Salesiánské středisko nabízí klidné a bezpečné prostředí pro hru, vzdělávání, poskytuje jim stravu a základní zdravotní péči. Dává jim tak možnost úplného a harmonického vývoje, aby se mohli stát odpovědnými a aktivními členy společnosti. A zde bude i mé působiště...

Dobrovolník je člověk, který pracuje bez nároku na finanční odměnu, v projektu Adopce nablízko zpravidla za ubytování a stravu. A proto veškeré výdaje spojené s touto cestou si platí sám za pomoci sponzorských darů, které pokrývají náklady zejména na letenku, vízum a očkování. Působiště dobrovolníka vyslaného skrze tento projekt bývá v Salesiánském středisku, které navštěvují děti a mládež na okraji společnosti. Aby dobrovolník svoji službu zvládl, je školen pomocí přípravného kurzu Cagliero, kterého jsem se také zúčastnila.

Sledovat mou cestu můžete na blogu U Papuánců (webnode.cz) a na facebooku U Papuánců | Facebook
Salesiánská asociace Dona Boska, z.s.
Umožňujeme mladým lidem zapojit se na několik týdnů až jeden rok do činnosti některého salesiánského zařízení pro děti a mládež ve světě, například v Indii, Mexiku, Keni, Zambii, Angole, Ekvádoru, Bulharsku či jinde. Dobrovolníka můžete podpořit – adoptovat, váš příspěvek bude použit na uhrazení nákladů spojených s realizací dobrovolnické služby, jako jsou například očkování, víza, letenky a podobně. Dobrovolnickou službu zaštiťuje SADBA (Salesiánská asociace Dona Boska).

Aničko, seš borka, díky za Tvůj příklad. A+T Holíci ze Židenic

Marie Holikova
1 500 Kč

Pro Aničku Ančopeč. Ani, seš borka, moc ti fandíme :-) Holíci z Brna

Marie Holikova
5 000 Kč

jsem na tebe hrdá :)

Viki

Milá Aničko, přejeme ti, ať ti vše vyjde tak, jak jsi si to vysnila, ať poznáš nové přátele, exotickou zemi a v neposlední řadě, ať jsi užitečná potřebným, kvůli kterým tuto misijní cestu podnikáš. Máš náš obdiv👍!
Ať tě Pán ochraňuje a provází 😇!
Majka a Toník z Táborské 🙏❤️.

Antonín Pokorný

vrať se celá, ať si na Tobě nepochutnají. Můžeš přivést králíka.

milovnice králíků

Jsem rád, že se o Vás Viktor zmínil. Přeji vše dobré (odborně se tomu říká požehnání 😊)

Lukáš Malotín

Ať ta cesta vyjde👍

Zdeněk Dostál
150 Kč

Ani, šťastnou cestu! A hodně pěkných chvil u Papuánců.

Terezie Veselá
1 000 Kč

Skvělý nápad, úžasná hole, která do toho jde... Velký potlesk a klobouček dolů!

Marian Jurkulák
150 Kč

rád jsem přispěl

Petr Hilenka
300 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Salesiánská asociace Dona Boska, z.s., projekt: Adopce nablízko