CZ / EN
Pavel Jungwirth: Dárcovská výzva pro projekt Nadační fond Martiny Roeselové

Pamětní grant Martiny Roeselové

vybíráme od 5.8.2021
51 453 Kč
vybráno 86 % z 60 000 Kč

zbývá

7 dní

přispělo

27 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Stipendium pro nadějné mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku
V této výzvě se společně skládáme na stipendium pro nadějné mladé vědkyně a vědce pečující o dítě předškolního věku, aby neztratili kontakt se špičkovou vědou a současně mohli být skvělými rodiči. Činíme tak na památku Martiny Roeselové, skvělé vědkyně, která vedle své excelentní vědecké kariéry a výchovy tří dětí neúnavně pomáhala mladším kolegům a kolegyním, aby mohli tyto dvě role sladit a žádnou z nich nešidit.

Když Martina, naše kolegyně, kamarádka a inspirátorka, v roce 2015 zemřela v pouhých 49 letech na rakovinu, rozhodli jsme se spolu s dalšími kolegy založit při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vědecké stipendium nesoucí její jméno a určené pro postgraduální studenty a studentky a také postdoktorandy a postdoktorandky, kteří se snaží kombinovat náročnou vědeckou práci s co nejlepší péčí o předškolní dítě. 
 
Původně spontánní akce přerostla v roce 2017 v založení nadačního fondu, který grant od té doby spravuje a poskytuje vybraným mladým vědcům a vědkyním stipendia na pokrytí nákladů na hlídání dětí a dalších výloh tak, aby mohli úspěšně skloubit obětavé rodičovství s vědeckou kariérou.

Připojte se také prosím a pomozte získat peníze na další stipendia nesoucí jméno Martiny Roeselové. Přispět můžete jakoukoli částkou – počítá se každá koruna.

Děkuji vám!
 
Pavel Jungwirth
 
---
 
[Prof. Pavel Jungwirth, DSc. (* 1966 v Praze) je český fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog a popularizátor vědy. Vystudoval fyziku na MFF UK v Praze se zaměřením na chemickou fyziku. Titul kandidáta věd získal za práci v oblasti výpočetní chemie pod vedením prof. R. Zahradníka v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Dlouhodobě působil na Kalifornské univerzitě v Irvine, na Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. 
 
V současné době pracuje Pavel Jungwirth jako vedoucí vědeckého týmu v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 
 
Pavel Jungwirth publikoval přes 300 původních prací v mezinárodních časopisech včetně Nature, Science či PNAS, které mají více než 15 tisíc citací. Je předsedou Učené společnosti ČR a nositelem řady ocenění, včetně Spiers Prize od britské Royal Society of Chemistry, Heyrovského oborové medaile od AV ČR či ceny Humboldtovy nadace za výzkum. S populárními příspěvky Pavla Jungwirtha se lze setkat na stránkách týdeníku Respekt nebo ve vědecko-populárních pořadech Českého rozhlasu a České televize.]
Nadační fond Martiny Roeselové
Fond je zřízen za účelem podpory vědecké činnosti vědců v oblasti přírodních věd, kteří se dočasně nemohou plně věnovat vědecké činnosti z důvodu péče o předškolní dítě. K dosažení tohoto účelu Fond poskytuje nadační příspěvky.

Finanční pomoc v jakékoliv výši mohou poskytovat jak jednotlivci, tak i firmy. Podpořit nadační fond můžete jak jednorázově, tak i pravidelně.

Více na www.nfmr.cz

Hodně radosti z bádání! :)

Petr Cígler
2 000 Kč

Keep up the good work and keeping Martina's memory alive.
Best from LA. -- Steve Bradforth

Stephen Bradforth
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadační fond Martiny Roeselové, projekt: Nadační fond Martiny Roeselové