Etický kodex Darujme.cz

  • Cílem dárcovské výzvy je získání podpory pro neziskovou organizaci.
  • Informace od ambasadora a komunikace dárcovské výzvy je otevřená a pravdivá.
  • Ambasador respektuje všechny, kteří se rozhodnou podpořit a darovat, stejně jako ty, kteří odmítnou.
  • Ambasador jedná tak, aby svým jednáním neohrozil neziskovou organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
  • Ambasador neoslovuje dárce, kteří by dle obecně známých skutečností, mohly být pro organizaci nepřijatelní. Případně takové, jejichž dar by nebyl v souladu s etickým kodexem fundraisingu dané organizace.
  • Ambasador získává souhrnné přehledy k výzvě a darům. Nezískává přístup k osobním údajům dárců, kteří darovali (pozn. pokud nebyli přímo zveřejněny nebo zprostředkovány dárcem či neziskovou organizací).