Jobs Contact Consulting, s.r.o.: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Pomozte s Jobs Contact jižní Moravě

vybíráme od 30.6.2021
53 900 Kč
vybráno 108 % z 50 000 Kč

přispělo

9 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Do čtvrtka 24. 6. jsme si neuměli představit, jaká ničivá síla se prožene naší zemí. Ve zprávách jsme bezmocně sledovali tornádo na jihu Moravy, které se za sebou nechalo stovky lidí bez střechy nad hlavou. Teď je i na nás, abychom těmto lidem pomohli znovu se postavit na nohy.

Obyvatelům zasažených oblastí posíláme 50 000 Kč, kterými spouštíme naši výzvu. Pojďte s námi, lidmi z Jobs Contact, finančně podpořit ty, kteří přišli o své domovy. Přidejte se k naší výzvě.
Ve čtvrtek 24. června večer došlo v několika obcích na jihu Moravy k otřesné katastrofě. O střechy nad hlavou přišly stovky lidí, když se jejich domovy prohnala silná bouře s tornádem. Víme, že co se stalo, už nezměníme, můžeme ale udělat vše pro napravení škod. Pomozte s námi obyvatelům zasažených oblastí, aby se co nejrychleji cítili opět v bezpečí svých domovů. Podpořte naší výzvou sbírku Nadace Via. 
 
Děkujeme, že s námi pomáháte.
Lidé Jobs Contact
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale s podporou pro jižní Moravu nekončíme. Pomáhat budeme i v následujících měsících, dokonce letech. 
  • Aktuální výtěžek sbírky je více než 237 mil. Kč.
  • 69 % jsme rozdělili zejména na přímou pomoc lidem zasaženým tornádem.
  • Nově se rozbíhá 3. kolo přímé podpory ve výši dalších 50 milionů Kč a v rámci dlouhodobé pomoci ze sbírky neopomíjíme rozvoj regionu.
  • 2 mil. Kč směřujeme na pomoc Lounsku, které bylo tornádem rovněž zasaženo.
Jak konkrétně sbírka a všechny dary na Moravě pomáhají?
Bezprostředně po katastrofě jsme odeslali 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele…). Současně jsme iniciovali koordinaci pomoci s ostatními organizacemi, sbírkami a spolupracovali se zasaženými obcemi i krajem. Naším cílem bylo a nadále je pomoci rychle a současně spravedlivě. Vedle pomoci obcím se tak na místě rozběhlo mapování zasažených domácností, a to právě ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi (ADRA, Člověk v tísni, Diakonie ČCE…), kterým děkujeme za profesionální spolupráci.

Přímou pomoc všem zasaženým lidem a domácnostem jsme rozdělili do tří kol. První dvě už proběhla a třetí právě začalo. V prvních týdnech jsme díky Vaší pomoci plošně podpořili všechny zasažené částkou ve výši 150 tis. Kč. 669 domácností tak získalo rychlou pomoc v částce 99,5 milionů Kč. V srpnu a září jsme navázali druhým kolem určeným pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. Celkově jsme tak již v rámci přímé pomoci odeslali zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.

V aktuálně probíhajícím kole individuální pomoci podpoříme vyššími částkami ty nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora nebyla dostatečná (tzn. předchozí příspěvky ve výši 150 tis. Kč + 150 tis. Kč). K tomu probíhá opětovné mapování a musíme znovu získat aktuální informace od rodin o současném stavu a potřebách. Vyplácení konkrétní částky pomoci je mj. závislé na rozhodnutí o udělení/neudělení podpory ze státních programů pomoci, pojistek a zohlednění jiných soukromých sbírek. Cílem je spravedlivě pomoci, aby se všichni mohli vrátit domů a postavit se na vlastní nohy. Na tuto pomoc ze sbírky využijeme dalších 50 milionů Kč a počítáme, že maximum možného vyplatíme do konce roku.

Výše uvedeným naše podpora Moravy nekončí. Aby byla účinná a dlouhodobá, bude nutné podpořit region i nadále. V dalších měsících a v roce 2022 se proto zaměříme na podporu soudržnosti sousedů i obnovu veřejného prostoru. Půjde například o pomoc s rekonstrukcí míst k setkávání (klubovny, altány), společnou obnovu veřejného prostoru nebo zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí co nejvíce místních. V Nadaci Via už přes 24 let podporujeme záměry lidí, kteří se dají dohromady a společně mění k lepšímu místo, kde žijí. Tyto zkušenosti chceme využít i v dalších měsících, abychom přispěli návratu radostného života do zničených moravských obcí.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Vám všem, štědrým dárcům, průběžně rozesíláme samozřejmě také potvrzení o daru a další informace o využití. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz. Děkujeme.

Díky Jobs Contact, že pomáháte!

Dárce

Přejeme hodně sil v této nelehké situaci!

Jobs Contact
50 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy