CZ / EN
Avast Foundation: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Zaměstnanci Avastu pomáhají jižní Moravě

vybíráme od 25.6.2021
1 570 293 Kč
vybráno 245 % z 640 000 Kč

přispělo

770 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
V reakci na šokující zprávy o následcích tornáda, které udeřilo na jižní Moravě, vyjadřují zaměstnanci Avastu solidaritu uspořádáním zaměstnanecké sbírky ve spolupráci s Avast Foundation.
Zaměstnanecká sbírka podpoří stovky lidí, kteří se stali obětmi této přírodní katastrofy. Připojte se k zaměstnancům Avastu a přispějte těm, kteří to potřebují.
Příspěvky vybrané v rámci sbírky budou násobeny Avast Foundation a využity pro přímou podporu rodin v postižených obcích.
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
VŠEM ZAPOJENÝM DÁRCŮM DĚKUJEME ZA JEJICH KRÁSNOU POMOC!
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme a prostředky rozdělujeme v několika krocích:

Většinu darů ze sbírky jsme již využili na přímou pomoc lidem, ale naše pomoc bude na jižní Moravě probíhat i v následujících letech. 
  • Darováno více než 248 mil. Kč
  • Celkem jsme ze sbírky už vyplatili více než 220 mil. Kč
  • Právě běží poslední grantová výzva: Fond sousedské obnovy
JAK SE VYPLÁCÍ PROSTŘEDKY ZE SBÍRKY NADACE VIA
Pro co největší transparentnost probíhá vyplácení prostředků ve třech fázích.
 
V 1. fázi bezprostředně po katastrofě jsme vyplatili 5 mil. Kč každé z 5 nejpostiženějších obcí na zajištění nejdůležitějších věcí po neštěstí (odvoz suti, zajištění základních služeb pro obyvatele, atd.). Současně jsme iniciovali a spolupracovali na koordinaci pomoci s ostatními neziskovými organizacemi a rozběhlo se mapování zasažených domácností.

V 2. fázi jsme se zaměřili na konkrétní domácnosti. Aby pomoc byla co nejspravedlivější, rozdělili jsme tuto fázi na 3 kola podpory:

V tom prvním jsme plošně podpořili všechny zasažené částkou až 150 tis. Kč, celkem 669 domácností získalo 99,5 milionů Kč. (Pozn. další zasažené domácnosti byly podpořeny z jiných sbírek, např. od ADRA, Člověk v tísni nebo Diakonie a to stejnou částkou — pomoc byla koordinována tak, aby bylo pomoženo všem zasaženým spravedlivě.)

V srpnu jsme navázali druhým kolem přímé pomoci, která byla určená pro více poškozené domácnosti. Ty získaly další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy.).

Celkem jsme tak v rámci přímé pomoci odeslali v prvních dvou kolech zasaženým lidem 942 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč.


Ve třetím kole individuální pomoci jsme podpořili vyššími částkami nejvíce zasažené domácnosti, kde dosavadní podpora (150 000 Kč v prvním kole, příp. dalších 150 000 Kč v druhém kole) nebyla dostatečná. Přímo domácnostem jsme vyplatili ve 48 příspěvcích dalších 19, 4 mil. Kč.

Tornádo nezničilo jen vybavení domácností. Mnoho lidí přišlo i o vybavení svých dílen, vybavení nebo prostředky, které jim zajišťovali obživu. V této fázi pomoci jsme se tak zaměřili také na opravu a obnovu dílen, provozoven, zahrad nebo vinic. Ve dvou grantových výzvách jsme vyplatili 650 příspěvků v celkové hodnotě 35,3 mil. Kč.

Vyjma výše uvedené pomoci pro Moravu jsme ze sbírky alokovali částku 2 mil. Kč na obnovu Ústecka, konkrétně na poničenou obec Stebno na Lounsku, která byla tornádem rovněž zasažena. Podpora proběhne ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

V třetí a poslední fázi jsme vyhlásili poslední grantovou výzvu nazvanou Fond sousedské obnovy. V ní mohou uspět projekty, které podpoří v zasažených obcích sousedskou soudržnost a obnovu veřejného prostoru. Cílem výzvy Fond sousedské obnovy, na kterou jsme alokovali 16 mil. Kč, je minimalizovat škodlivé dopady této mimořádné události na běžný sousedský život. Typicky půjde například o rekonstrukci míst k setkávání (hřiště, posezení, klubovny, apod.), pomoc se zajištěním tradičních akcí v nestandartních podmínkách, společnou obnovu veřejné zeleně a další aktivity, do kterých se zapojí nejširší veřejnost. V těchto projektech využijeme zkušenosti a know how, které Nadace Via v podpoře těchto občanských iniciativ za 24 let svého fungování získala. Podmínky výzvy si můžete prostudovat zde.

Děkujeme Vám za Vaši štědrou podporu a pomoc. Bez ní by to opravdu nebylo možné.

Informace k potvrzení o daru: Potvrzení o daru jsme všem našim dárcům skrze Darujme.cz vystavili a znovu zaslali e-mailem ve dnech 20-21.1.2022. Pokud Vám potvrzení nedorazilo, mohlo se stát, že došlo k chybě při zadání Vašeho e-mailu u daru. Určitě se na nás obraťte na adrese: promoravu@nadacevia.cz a vše společně vyřešíme a potvrzení Vám dodáme. Srdečně děkujeme.

Thinking today of all those impacted by this devastating disaster, and wishing for a speedy and complete recovery. Thank you to Avast, the Avast community, and the Avast Foundation for providing this way to help.

Erin Gallegos
2 500 Kč

Přeji hodně sil!

Jakub Begera
1 250 Kč

Držte sa

Dárce
1 000 Kč

Držíme vám palce!

Šárka Rauchová
1 000 Kč

gl

Petr Schneider
7 777 Kč

.

Marek Unčík
5 000 Kč

děkuji za výzvu

Jana Strnadelová

Preji hodne sil. Drzte se.

Michal Zemko
2 000 Kč

:)

Dárce
22 000 Kč

Držte se!

Michal Salát
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy