T-Mobile Czech Republic a.s.: Dárcovská výzva pro projekt Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy

Zaměstnanci T-Mobile pomáhají jižní Moravě

vybíráme od 25.6.2021
912 547 Kč
vybráno 365 % z 250 000 Kč

přispělo

700 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Lidé z postižených oblastí potřebují naši pomoc. T-Mobile okamžitě daroval 5 000 000 korun prostřednictvím humanitární organizace ADRA na záchranné práce, základní potřeby zasažených domácností a odstraňování škod.
Přidejte se taky! Zřídili jsme pro vás, zaměstnance T-Mobile, sbírku, jejíž výtěžek bude připojen k výzvě vypsané Nadací VIA, která je naším dlouholetým partnerem na poli dárcovství. Finance budou následně rozděleny na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic.
 
Jsme se všemi, které tato tragédie zasáhla, a jihu Moravy posíláme sílu a podporu. 
 
Děkujeme za vaše dary.
Nadace Via
Jih Moravy zasáhla katastrofa nevídaných rozměrů. Nadace Via proto spustila sbírku - dárcovskou kampaň, která pomůže zasaženým obcím, lidem a komunitám, aby se s tragédií dokázali lépe vyrovnat. Vaše dary následně rozdělíme na řešení následků katastrofální bouře, která po sobě zanechala několik zcela zpustošených vesnic. #promoravu Děkujeme za Vaši štědrost.
Výtěžek sbírky putuje na pomoc obyvatelům jihomoravských obcí zpustošených tornádem (konkrétně zejména obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice, Hodonín-Pánov). Přesné informace o konkrétním využití darovaných prostředků průběžně aktualizujeme. Prostředky rozdělujeme v několika krocích:

  1. Okamžitě jsme uvolnili 25 milionů korun na akutní pomoc obcím. Každé z pěti nejvíce zasažených obcí jsme v prvních dnech po katastrofě odeslali 5 milionů korun. Z těchto prostředků hradí obce zajištění nejakutnějších potřeb jako je odvoz suti či nákup stavebního materiálu. 
  2. Přímá pomoc postiženým lidem: pomoc koordinujeme s dalšími nevládními organizacemi, které přímo na místě mapují situaci a potřeby místních. Sběr v terénu mají na starosti ADRA, Diakonie a Člověk v tísni, kteří mají zkušenosti v poskytování humanitární i psychosociální pomoci. Výsledkem mapování je databáze domácností, které obratem dostávají příspěvek 150 000 Kč na opravy poničených domů a zajištění základních potřeb. Díky Vaší obrovské podpoře jsme v prvních vlně přímé pomoci ze sbírky Nadace Via podpořili 669 domácností částkou 99,5 milionů Kč. A české nevládky koordinovanou prací dohromady podpořily na 1 600 postižených domácností. 
  3. V srpnu jsme navázali dalším kolem přímé pomoci, která se týká více zasažených domácností. Ty dostávají další příspěvek ve výši až 150 tisíc korun. V této fázi podpory jsme doposud odeslali 273 příspěvků v částce téměř 40 milionů Kč. (Pozn. Ve druhém kole již nejsou podpořeny rodiny, které měly malé poškození domu a na pokrytí škod stačila částka z prvního kola, dále rodiny se soukromou sbírkou a určité specifické případy, které jsou potřeba prošetřit individuálně). 
  4. Celkem jsme tak díky Vám odeslali přímo lidem zasaženým tornádem 943 příspěvků v částce převyšující 139 milionů Kč. A v přímé pomoci i nadále pokračujeme!
  5. Po první a druhé vlně přímé plošné podpory provedou operující organizace další hlubší šetření v terénu. Cílem je průzkum nákladnosti oprav/úplně nových výstaveb u poškozených, zjištění, zda byly domácnosti pojištěny, jaká je výše jejich úspor, v jaké se nachází sociální situaci a další faktory. Na základě tohoto šetření bude v potřebných případech přímá finanční pomoc dále navýšena i v násobných částkách tak, aby se lidé znovu postavili na nohy. 
  6. Část výtěžku celé sbírky putuje také na Ústecko - Lounsko, kde bude částkou 2 miliony Kč podpořena obnova obce Stebno, a to ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.
  7. Po prvotním šoku a následném zajištění základních potřeb nabývá na důležitosti také navazující psychologická podpora a pomoc pro zasažené. Z toho důvodu se nově plánujeme v rámci sbírky podílet také na zajištění pomoci psychologů a terapeutů přímo na místě – v zasažených obcích.
  8. V horizontu dalších měsíců plánujeme podpořit iniciativy a projekty, které pomohou region znovu postavit na nohy a vrátit život do zasažených obcí. Na rozdělení výtěžku sbírky spolupracujeme také s Jihomoravskou komunitní nadací, která sídlí přímo v Moravské Nové Vsi, jedné z nejvíce postižených obcí.
Děkujeme za vaši mimořádnou štědrost a velkorysost.

Vzhledem k velkému množství dotazů, které nám posíláte, jsme se rozhodli shromáždit všechny důležité informace týkající se sbírky na jednom místě.

Vám všem, štědrým dárcům, průběžně rozesíláme samozřejmě také potvrzení o daru a další informace o využití. Pokud by Vám potvrzení nedorazilo, neváhejte se na nás prosím obrátit na e-mailu: promoravu@nadacevia.cz. Děkujeme.

Držíme palce, přátelé, ať se z toho brzy dostanete!

Adéla Nikodýmová
5 000 Kč

Jen vše dobré, jsem s vámi :-)

Petr Sáblík
5 000 Kč

Buďte silní. Jsme s vámi. Igor s rodinou

Igor Hochmajer
1 000 Kč

#pomocmorave

Michaela Hrušková
1 000 Kč

Držte se !!

Karolina Pavková
300 Kč

Hodne sil

Martin Lacina

Všem na Moravě držím palce a myslím na ně, aby se co nejrychleji mohli vrátit do svých domovů a alespoň pár korun posílám.

Renata Kočí
1 000 Kč

Držte se.

Jiří Libánský
1 000 Kč

hodně sil

Libor Podhrázský

držte se!

Vít Soused
2 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Nadace Via, projekt: Pomozme zničeným obcím na jihu Moravy