Petr Třešňák: Dárcovská výzva pro projekt Naděje pro děti úplňku

Podpořte PBS - nástroj porozumění lidem s intelektuálním hendikepem

vybíráme od 1.6.2021
28 810 Kč
vybráno 192 % z 15 000 Kč

zbývá

1 den

přispělo

32 lidí
Přispět v :
zabezpečeno Darujme.cz
Mám zrovna narozeniny a moc rád bych je využil k podpoře jednoho projektu, který mi leží
na srdci. Uděláte mi velkou radost, když mi s tím pomůžete.
 V našem spolku Naděje pro děti úplňku se snažíme zlepšovat podmínky života lidí s autismem a těžkým funkčním postižením. Jedna z cest, kterou považujeme za zcela zásadní k dosažení tohoto cíle se jmenuje PBS - Positive Behaviour Support nebo česky Podpora pozitivního chování. Jde o metodu nebo možná přesněji přístup k lidem, kteří se kvůli svému intelektuálnímu hendikepu nedokáží s okolním světem domluvit na tom, co potřebují a často jim prostě nezbývá než to dávat
najevo hodně nestandardním chování. A tak jako oni nerozumí světu, svět nerozumí jim, a tak má tendenci jejich chování omezovat různými restrikcemi nebo psychiatrickými léky. PBS je v podstatě nástroj onoho porozuměni, dokáže analyzovat chování těch, kdo nemluví, a odhalit v pozadí jejich potřeby – třeba tu, že je bolí zuby, potřebují víc pohybu nebo jiné nastavení péče. Jde o most mezi dvěma světy, díky němuž mohou žít kvalitní život lidi, kteří jinak mohou dopadnout docela špatně. Náš spolek tuhle metodu přinesl do českého prostředí sociální péče u Irska a chceme, aby se u nás co nejvíce rozšířila. Pořádáme vzdělávací workshopy a letos se uskuteční první akreditovaný výcvik pro dvacet lidí pod vedením zkušeného irského lektora Briana Mc Donalda. Věříme, že čím víc profesionálů bude PBS znát, tím lepší bude život jejich klientů. 

Můžete nám v tom pomoci vaším darem – nic lepšího si k narozeninám nemůžu přát.
Naděje pro děti úplňku
Usilujeme dostupné a kvalitní sociální služby, které budou pomáhat rodinám s dětmi s autismem. Prosazujeme změnu stávajících zákonů, vyhlášek a zažité praxe financování sociálních služeb. Prosazujeme zaměření na potřeby jednotlivců, jimž mají sociální služby pomáhat. Pilotujeme inovativní sociální projekty pro osoby s autismem a jejich rodiny, vzděláváme odborný personál sociálních službe za účelem zvýšení jejich kvalifikace pro péči o osoby s autismem a dalšími diagnózami s vyšší potřebou podbory a péče. Šíříme osvětu u odborné i laické veřejnosti o bezvýchodné situaci rodin pečujících o osoby s autismem v režimu 24/7 natáčením osvětových videí, prezentacemi na půdě ministerstev, Senátu, PSP ČR a v krajích. www.detiuplnku.cz

Vse nejlepsi narozeninam a hodne sily a zdaru detem v uplnku

Linda Michlovská
5 000 Kč

úžasné. Taky chci takový dárek k narozeninám. naději, že bude pro naše děti nějaká cesta.

Lída Michalusová

Moc pěkně Petře. Vše dobré přeji!

Klára Šimáčková Laurenčíková

Byla jsem na webináři PBS s Brianem. Bylo to skvělé! Moc mi pomohlo!

Weris
500 Kč

Hluboce se klaním a smekám!

Barbora Fričová
1 000 Kč
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Naděje pro děti úplňku, projekt: Naděje pro děti úplňku