Naděje pro děti úplňku

http://www.detiuplnku.cz/ tel.: 777 611 055 e-mail: info@detiuplnku.cz


Spolek Naděje pro děti úplňku usiluje o systémovou změnu fungování a financování sociálních služeb pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra. Videa i více informací najdete na www.detiuplnku.cz

Aktuální projekty