Irena Drozdova: Dárcovská výzva pro projekt Domov domácí péči

Pomoc všem co jsou memocno

vybíráme od 19.5.2021
0 Kč
vybráno 0 % z 50 000 Kč
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!

Pomoc nemocnim

Pomoc všem co jsou nemocni a potřebují naší pomoc bez ktere se neobejde pomozme jim zpříjemnit život
Oblastní charita Červený Kostelec
Pomozte vytvořit zázemí pro služby domácí péče. Již více než 10 let provozujeme zdravotnické terénní služby (mobilní hospic, ošetřovatelská služba,...), abychom mohli být nablízku pacientům v jejich domovech. Plnohodnotné zázemí však našim službám schází. Nyní jim ho chceme vybudovat.

KOMPLEXNÍ NABÍDKA ZDRAVOTNÍ PÉČE

Již od vzniku prvního lůžkového hospice v ČR, který jsme založili, usilujeme o aktivní rozvoj v oblasti paliativní péče, tj. léčby zaměřené na mírnění příznaků nevyléčitelných nemocí. Naším cílem je poskytovat zdravotní služby tak, abychom zajistili pacientovi symptomatickou léčbu jeho potíží a zároveň umožnili důstojné a plnohodnotné prožívání posledních dní s jeho nejbližšími.
V roce 2010 jsme proto založili Mobilní hospic Anežky České, který umožňuje pacientům a jejich rodinám zůstat v místě jim nejbližším - v jejich domácnosti. Současně s tím vznikla i Ambulance paliativní péče, jejímž cílem je pečovat o pacienty trpící chronickými bolestmi a obtížemi - využíváme přitom našich zkušeností s léčbou bolesti a ambulance tak nabízí nejen ulehčení od neduhů nemoci, ale umožňuje nám i zůstat v živém kontaktu s pacientem i přesto, že nesplňuje podmínky přijetí do hospicové péče.
Vzájemným propojením ošetřovatelské služby, mobilního hospice, ambulance a půjčovny zdravotnických pomůcek jsme vytvořili komplexní nabídku služeb pro pacienty přímo v jejich přirozeném domácím prostředí. S rozšířením našich služeb jsme však narazili na omezení plynoucí z nedostatku prostor pro zázemí všech uvedených provozů.

DOMOV PRO DOMÁCÍ PÉČI

Naší snahou je nyní zajistit pro mobilní hospic a ambulanci nové plnohodnotné zázemí. Toto zázemí je plánováno v objektu bývalých ateliérů Břetislava Kafky v Červeném Kostelci, které je třeba zrekonstruovat. Část nákladů na rekonstrukci pokryjeme díky dotaci Královéhradeckého kraje, zbývající částku, jak věříme, se nám podaří zajistit z darů jednotlivců a firem.

Již v minulosti se díky semknutí a štědrosti dárců podařilo vystavět velké dílo - první hospic. Dnes jsou lůžkové hospice s jedinou výjimkou již ve všech krajích v ČR. Pomozte udělat další krok v rozvoji hospicové paliativní péče a společně dejme DOMOV DOMÁCÍ PÉČI.

KDE VÁŠ DAR POMŮŽE?

  • Mobilní hospic Anežky České získá nové zázemí, větší skladovací prostory a prostor pro vozový park.
  • Nová ordinace ambulance poskytne přívětivé prostředí pro pacienty a zajistí adekvátní pracovní prostor pro lékaře i zdravotní sestry.
  • Stacionář léčby bolesti poskytne místo a pohodlí pacientům při průběhu léčby, která vyžaduje určitý čas a soukromí, např. během podávání infuzí.
  • Charitní ošetřovatelská služba získá také nové prostory a lepší dostupnost při výjezdech za pacienty.
  • Kompletní nabídka zdravotnických pomůcek získá nové skladovací prostory a snadnější dopravní dostupnost.
  • Součástí rekonstrukce bude i zbudování malé kaple pro potřeby personálu i k návštěvám veřejnosti.
  • Ateliéry jsou památkově chráněnou budovou a naším cílem je proto i zachování jejich kulturní a historické jedinečnosti, včetně uchování památky na jejich původního majitele, sochaře a psychotronika Břetislava Kafku.


Projekt je součástí veřejné sbírky oznámené Krajskému úřadu v Hradci Králové pod č. j. 3344/VZ/20159
Vybranými prostředky bude podpořena organizace:
Oblastní charita Červený Kostelec, projekt: Domov domácí péči