M M: Dárcovská výzva pro projekt Podpora soudních sporů

Nepovinná očkování pouze při souhlasu obou rodičů

vybíráme od 12.5.2021
12 300 Kč
vybráno 49 % z 25 000 Kč

přispělo

25 lidí
Výzva je již uzavřena. Děkujeme!
Podpořte ústavní stížnost proti rozsudku nahrazující (ne)souhlas rodiče s nepovinným očkováním dítěte.
Dobrý den,

touto formou prosím o podporu mé ústavní stížnosti proti rozsudku, kterým soud nahradil můj (ne)souhlas s nepovinným očkováním mé dcerky pouze na základě doporučení pediatra, aniž by se jakkoliv vypořádal se zásadními argumenty proti předmětnému očkování a převzetím odpovědnosti za rizika očkování. Jsem toho názoru, že při rozdílných postojích rodičů k očkování je zlatou střední cestou očkovat dítě povinnými vakcínami (pokud lékař neurčí jinak) a nepovinné vakcíny očkovat pouze v případě souhlasu obou rodičů. Za celkové zdraví dětí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče, nikoliv lékař. Nahrazení mého souhlasu rozhodnutím soudu tedy považuji za neadekvátní zásah do rodičovské odpovědnosti. Po zjištění, že dosud neexistuje žádné rozhodnutí ÚS ve věci nepovinných očkování, jsem požádal advokátku specializující se na tuto problematiku, aby můj případ převzala a sepsala podání ústavní stížnosti proti rozsudku.

Věřím, že pozitivní výsledek tohoto sporu může pomoci spoustě dalších rodičů, navíc s ohledem na stupňující se množství článků s „názory odborníků“ na nutnost očkovat děti nepovinným očkováním proti nemoci covid-19.

Více o celém příběhu a hlavních důvodech neudělení souhlasu s nepovinným očkováním si můžete přečíst zde.
ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.
Spolek Rozalio podpořil již sedm soudních sporů týkajících se svobodné volby očkování, přijetí dítěte do předškolního zařízení nebo také odmítnutí zákroku očkování samotným dítětem. Přispějte na tento projekt, abychom mohli i nadále finančně pomáhat rodinám v soudních sporech.
Rozalio dlouhodobě podporuje rodiče, aby stáli za právy svými i svých dětí. Od svého vzniku podpořilo finančně již 12 rodin, které potřebovaly právní zastoupení ve sporech se systémem očkování ČR.

Některé soudní spory jsou již zdárně ukončeny a přinesly zásadní možnost uznání výjimek pro očkování z důvodu náboženského vyznání i světské výhrady svědomí, dokonce také možnost přijmout dítě bez řádného očkování do školky.

Přispějte na podporu práv rodičů a dětí. Všechny vaše dary zde přijaté se odesílají na náš transparentní účet, na který můžete nahlížet ZDE.

Průběžné vyúčtování sporů hrazených z tohoto projektu:
 • r. 2018: Manželé Reichovi - 14 000 Kč, více o jejich sporu ZDE.
 • r. 2018: Případ 11leté Adélky, která nechtěla být přeočkovaná, matka s ní souhlasila, otec ji očkovat chtěl - 9 100 Kč. Až Ústavní soud řekl, že se má hledět na přání dítěte, jelikož je staršího věku. Více ZDE.
 • r. 2019: Žaloba proti udělení pokuty za nenaočkování dítěte - VYHRÁNO! Soud uznal, že v tomto případě byla pokuta udělena neoprávněně. Za advokátní služby bylo uhrazeno 28 500 Kč. O příběhu ZDE. Rozsudek najdete ZDE.
 • r. 2019: Podpora předžalobní výzvy pojišťovně k uhrazení povinného očkování. Pojišťovna vrátila rodině třetinu částky uhrazené za povinné očkování, zbytek byl bohužel promlčen. Alespoň jsme tímto získali podklad pro případná jednání s pojišťovnami, jelikož uznali svou chybu. Za sepsání výzvy advokátem bylo uhrazeno 1 500 Kč.
 • r. 2020: Podpora rodiny, která se odvolávala proti pokutě za nenaočkování nemocného dítěte. Za poskytované právní služby uhradilo Rozalio v květnu 2020 celkem 7 875 Kč. Více ZDE. Ministerstvo zdravotnictví jejich odvolání v březnu 2021 zamítlo, a tak se rodina rozhodla podat žalobu ke Krajskému soudu. Na její sepsání a podání jsme přispěli 15 000 Kč za právní služby a 3000 Kč za soudní poplatek. Další soudní poplatek ve výši 1000 Kč jsme v červnu 2021 uhradili kvůli zamítnutí žádosti o odklad uhrazení pokuty.
 • r. 2020: Podpora ústavní stížnosti rodiny, ve které bylo dítěti zastaveno očkování ze zdravotních důvodů a které později nebylo přijato do školky kvůli chybějícímu očkování. Za přípravu a podání ústavní stížnosti jsme uhradili 50 % z celkových výdajů, přesně 1210 Kč.
  V březnu 2021 jsme přispěli 605 Kč na přípravu repliky k ústavní stížnosti výše zmíněné rodiny ( ve které bylo dítěti zastaveno očkování ze zdravotních důvodů a které později nebylo přijato do školky kvůli chybějícímu očkování). Ústavní soud v dubnu 2021 sice stížnost zamítl, ale zároveň potvrdil, že mateřské školy jsou povinny se zabývat výhradou svědomí, což jsme použili při aktuálních přijímacích řízení do MŠ.
 • Podpora otce ve sporu o nepovinné očkování dítěte proti meningokokům ve výši 12 300 Kč za právní služby (platba faktury v listopadu 2021). Ústavní soud jeho stížnost zamítl s odůvodněním, že jsou-li vakcíny schválené, má se za to, že jsou pro dítě prospěšné. Příběh otce ZDE.
 • V listopadu 2021 jsme podpořili rodinu, která se soudí kvůli odmítnutí přijetí neočkovaného dítěte do mateřské školy. Jeden soud již vyhráli, díky čemuž je jasně deklarováno, že se ředitelé MŠ musí zabývat výhradou svědomí a náboženství při přijímání dítěte bez řádného očkování. Podporu jsme poskytli ve výši 12 000 Kč. Více informací ZDE.
 • Na administraci (poplatky) a fundraising byla z darů na tento projekt od začátku jeho spuštění k 30. 10. 2021 použita částka ve výši 12719,04 Kč.

Děkuji za Vaši práci.

Dagmar Pospíšilová
300 Kč

Posíláme hodně sil, bojujte ! Radha, 600 Kč

O. P.

Hodně štěstí

Martina
300 Kč

Fandím každému rodiči, který si zjišťuje informace o očkování. Ať už je jeho rozhodnutí jakékoliv, hlavně by mělo být informované.

Silvie
1 000 Kč

Tohle se nesmi dit!

Lenka Doubek Brennerová